Holmen Skog har tillsammans med flera andra skogsbolag valt att engagera sig i projektet ”Skoter hjärta  skogen” som pågick fram till i våras och drevs av Snofed – Sveriges snöskoterägares riksorganisation.

Vid friåkning utanför leder finns risken att plantor och unga träd blir överkörda och får toppskotten skadade. Det kan leda till sämre tillväxt och kvalitet på skogen, vilket också ger ekonomiska förluster för den drabbade skogsägaren.

Målet med informationssatsningen var att förstärka positiva beteenden och skapa en folkrörelse där skoterförare uppmuntrar varandra att göra rätt val ute i naturen.

Några säkerhetsråd till skoteråkare:

  • Tänk efter före när du planerar din färd.
  • Lämna en färdplan.
  • Åk inte ensam.
  • Ta med mobiltelefonen.
  • Använd hjälm och klä dig varmt.
  • Ta med personlig säkerhetsutrustning, till exempel extra variatorrem, verktyg och reservbränsle.

Så här kör du med hänsyn i skogen:

  • Följ skoterlederna.
  • Kör alltid på väl snötäckt mark. 
  • Kör bara på skogsmark om det kan ske utan risk för skada på skogen. Det är förbjudet att köra på skogsplanteringar eller i ungskog lägre än två meter över snötäcket.


Text: Lars Westerlund