Fastighetsgränser

Att veta hur du hittar din skogsfastighets gränser (rågångar) och dess markeringar är viktigt. Och att underhålla dem kan spara mycket bekymmer.

Vanliga markeringar

Hur en gräns mellan två olika skogsägor ser ut kan skilja sig åt. Här kan du lära dig mer om sex vanliga gränsmarkeringar.

  • Under senare hälften av 1900-talet blev järnpinnar eller rör vanligare som gränsmärke.
  • Snitslar har också använts för att markera gränsen. Men en snitsel åldras snabbt och försvinner snart under barr och ris.
  • Inför en gallring eller skörd snitslas fastighetsgränsen och olika typer av hänsyn med snitslar där namnet på skogsbolaget finns angivet.
  • Trästolpar eller gamla järnfästen för numera multnade gränsstolpar.
  • Ett gammalt gränsröse där en sten satts på högkant med en ring av mindre stenar runtomkring. Hittar man sedan fler stenar drar man en rak linje mellan dessa.

Råd från våra experter

Så hittar du rågångarna

Holmen Skogs virkesköpare Hans Olsson i Nyköping har rutin på att leta fram rågångar och gränsmarkeringar.
– Tydliga gränser är viktigt, säger han. Och det finns alltid tecken och märken som visar var man ska leta.

Läs Hans tips för att hitta gränsen