Vårt arbete har gett resultat, till exempel har andelen kvinnliga chefer fördubblats på tio år. Vi har också fått in betydligt fler kvinnor i våra ledningsgrupper. Men vi är inte nöjda, utan hoppas att fler kvinnor söker sig till oss. Bland annat vill vi ha fler kvinnliga operatörer och på sikt öka antalet kvinnor som första linjens chefer.

På våra hållbarhetssidor kan du läsa mer om kvinnor i Holmen.