Holmens ytterpanel

Långa, kalla vintrar ger ett karaktäristiskt senvuxet virke, med en kvalitet och styrka som gör det extremt bra på att stå emot yttre utmaningar. I sortimentet ingår obehandlad, grundmålad och mellanstruken ytterpanel,

Obehandlad ytterpanel

Holmens obehandlade ytterpanel är ett klokt val för dig som inte har något emot att utföra ytbehandlingen på egen hand. Eftersom panelen levereras helt obehandlad kräver den lite omsorg innan den utsätts den för väder och vind. Tack vare att skogsråvaran kommer från senvuxen och stark norrländsk gran är den redo för alla typer av utmaningar, oavsett var i landet den används.

 

Behandlad ytterpanel

Holmen har en av landets modernaste anläggningar för ytbehandling av utvändiga paneler. Som ett led i vårt miljöarbete har vi minimerat användningen av kemiska produkter och använder en ökad andel miljövänliga produkter i vår verksamhet.

Som standard använder vi Sherwin Williams färgsystem för grundmålning och mellanstrykning. Den kan övermålas med alla på marknaden vanligt förekommande husfärger från tillverkare med erkänt god kvalitet, undantaget slamfärg.

Färgerna dokumenteras och färgpåläggningen kontrolleras så att den utförs på rätt sätt.

Färgen läggs på med minst 60 µm torrt färgskikt, enligt P-märkningsreglerna och färgleverantörens anvisningar. Efter montage färdigmålas panelen senast 6–10 månader efter uppsättning, enligt färgleverantörens anvisningar.

 

Grundmålad ytterpanel

Holmens grundmålade ytterpanel kan monteras direkt som den är och sedan målas klart när den sitter på plats. Tack vare att den är ytbehandlad av riktiga proffs i Holmens torra och trygga fabriksmiljö har den ett bra skydd mot väder och vind redan vid leverans. Ett bra tips är ändå att följa de rekommendationer som finns kring hanteringen av panelen och att den färdigstryks i en snygg kulör. Då kommer fasaden att behålla sina egenskaper under lång tid. Inte minst med tanke på att skogsråvaran till panelen kommer från norrländsk gran, som tack vare karga vintrar har tagit riktigt lång tid på sig att växa sig stark. Det gör att den står emot även tuffast möjliga väderförhållanden.

Mellanstruken ytterpanel

Holmens mellanstrukna ytterpanel är först grundmålad och sedan mellanstruken, vilket är perfekt eftersom den bara behöver målas den gång efter montering. Dessutom har den mellanstrukna ytterpanelen ett bra skydd mot väder och vind redan vid leverans, vilket gör att den kan monteras oavsett väderlek och årstid. Tack vare att panelen ytbehandlas i Holmens torra och trygga fabriksmiljö får den optimala möjliga förutsättningar att behålla sina skyddande egenskaper under riktigt lång tid.

 

Ytterpanel (Obehandlad & Ytbehandlad)

Tjocklek Bredd Längd
17 95/120 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4
19 98/123/148 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4
22 45/70/95/120/145/170 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4

 

Profilerad Ytterpanel (Obehandlad & Ytbehandlad)

Tjocklek Bredd Längd
19 123/148 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4
22 120/145 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4

Certifieringar

Godkännandebevis – Fasadpaneler för utomhusbruk

Prestandadeklaration Kroksjön – Sågade, hyvlade träpaneler

Prestandadeklaration Bygdsiljum – Sågade, hyvlade träpaneler

P-märkningslapp 

 

Montering ytterpanel

Ytterpanelen ska spikas eller skruvas i spikläkt, med dimension och centrumavstånd så att panelen fäster stadigt och det blir en luftspalt på minst 25 mm. Om möjligt placeras spikläkten minst 100 mm från paneländen och 20 mm från panelkanten, för att undvika sprickor i ändträet. Förborra vid närmare infästning.

Spik/skruv ska drivas in så att huvudet ligger i liv med panelytan. Spikpistoler måste ställas in rätt och kontrolleras under arbetets gång. Om spik/skruv drivs in för långt så att träet skadas ska brädan bytas ut alternativt hålet oljas och grundmålas före färdigstrykning.

Spik/skruv får inte gå igenom två brädor så att deras naturliga fuktrörelser förhindras. Vid lockpanel/lockläkt ska överlappet vara minst 20 mm.

Spikar/skruvar ska vara rostskyddade, t ex. varmförzinkade eller rostfria. Längden på spikarna/skruvarna ska ge tillräcklig utdragshållfasthet, utan att skada bakomliggande vindskydd.

Hantering och underhåll ytterpanel

Panelen ska skyddas mot nederbörd och markfukt vid all hantering och lagring före uppsättning. Täckning görs med presenning eller tält, med hänsyn till att luft ska kunna cirkulera. All lagring utomhus görs horisontellt minst 300 mm över mark på väldränerad skuggig plats. Underlägg ska placeras symmetriskt under ströraderna i paket för att undvika deformationer.

Graden av underhåll beror på målningssystem, klimat, fasadens utformning och kulör. En årlig okulär besiktning av träfasad bör utföras. Kontrollera kritiska punkter – ändträ, skarvar, spikar/skruvar, avslut mot mark, hörn och fönster. Leta efter mekaniska skador, avflagning, sprickbildning och blåsbildning. Skador på ytbehandlingen åtgärdas med tvättning, skrapning, oljning och förbättringsmålning.