Vad är limträpanel?

Holmens limträpanel tillverkas av högkvalitativt senvuxet virke från de norrländska skogarna. Med övervägande del stående årsringar och låg fuktkvot redan vid leverans har limträpanel en lång livslängd och är formstabil även vid varierande väderförhållanden. Ett smart val av panel – som är lätt att lyckas med och blir extremt snygg.  

Obehandlad limträpanel 

Holmens obehandlade limträpanel är ett utmärkt alternativ för dig som inte har något emot att själv ge panelen rätt ytbehandling. Följ bara de instruktioner som finns för ytbehandling och se till att den skyddas om den förvaras utomhus. Du som väljer att använda en obehandlad limträpanel inomhus, till exempel som en elegant fondvägg, kan själv välja hur du gör med ytbehandlingen. Faktum är att den är riktigt läcker även obehandlad.   

Behandlad limträpanel

Limträpanel som har behandlats med ett lämpligt skyddande ytskikt har bra motståndskraft och behåller sina ursprungliga egenskaper under lång tid, även under skiftande väderförhållanden. Hur lång tid panelen klarar sig utan underhåll varierar beroende på klimat, fasadens läge och ytbehandling. Om en fasad har en särskilt utsatt position bör det påverka valet av ytskiktsbehandling. 

Holmen har en av landets modernaste anläggningar för ytbehandling av utvändiga paneler. Som ett led i vårt miljöarbete har vi minimerat användningen av kemiska produkter och använder en ökad andel miljövänliga produkter i vår verksamhet. 

Som standard använder vi Sherwin Williams färgsystem för grundmålning och mellanstrykning. Den kan övermålas med alla vanligt förekommande husfärger från tillverkare med erkänt god kvalitet, undantaget slamfärg. Färgerna dokumenteras och färgpåläggningen kontrolleras så att den utförs på rätt sätt. 

Färgen läggs på med minst 60 µm torrt färgskikt, enligt färgleverantörens anvisningar. Efter montage färdigmålas panelen senast 6–10 månader efter uppsättning, enligt färgleverantörens anvisningar. 

En limträpanel som levereras grundmålad innebär mindre tid för ytbehandling. Limträpanel som behandlats med rätt skyddande ytskikt har bra motståndskraft och behåller sina ursprungliga egenskaper under lång tid, även under skiftande förhållanden. 

Certifieringar

Godkännandebevis – Fasadpaneler för utomhusbruk 

Prestandadeklaration Kroksjön – Sågade, hyvlade träpaneler 

Prestandadeklaration Bygdsiljum – Sågade, hyvlade träpaneler 

P-märkningslapp 

 

Montering limträpanel

Limträpanelen ska monteras med två skruvar eller spikar vid CC 600 mm eller CC 1200 mm enligt de typer som finns i tabellen nedan.

Skruv/spik (mm) Spikregel (mm) Ytbehandling Centrumavstånd (mm)
Panelskruv 4,8 x 48 28 x 70 Rostfri syrafast (A4)*Zink/nickel 600/1200
Panelskruv 4,8 x 55 34 x 70 Rostfri syrafast (A4)*Zink/nickel 600/1200
Panelspik 2,8 x 48 28 x 70 Rostfri syrafast (A4)*Varmförzinkad 600/1200
Panelspik 2,8 x 55 34 x 70 Rostfri syrafast (A4)*Varmförzinkad 600/1200

*Rostfri syrafast (A4) för C4 alternativt ytbehandlingar som typgodkänts i C4 för normalt utomhusklimat (exempelvis zink och nickel) Korrosivitetsklass anges med C1 – C5.

 

Åtgång av spik eller skruv /m2

Paneldimension CC 600

CC 1200

25×200 ca 20 st ca 10 st
25×300 ca 14 st ca 7 st

image2zkoyr.png

Bild: Limträpanel instruktion

Utförandekrav limträpanel

Träpanel utomhus ska utföras med luftad baksida och luftspalten bakom träpanelen ska vara minst 25 mm. Spik eller skruv får inte penetrera bakomliggande vindskydd och förträngning i luftspalt får inte förekomma. Vid spikning eller skruvning av panelbrädor ska fästdonet slås i vinkelrätt så att fästdonets huvud kommer i nivå med träytan (se figur).Vid spikning eller skruvning med maskin ska arbetstrycket ställas in efter minsta förekommande densitet på virket. Utstickande spik- och skruvskallar ska drivas in manuellt.

image6us2.png

Vid spikning eller skruvning närmare än 150 mm från virkesände ska virke förborras för att undvika sprickbildning. Panelbrädor utan ändspont ska skarvas över stöd och med passning. Avstånd mellan stumskarvar i en brädas längdriktning ska vara minst 3 000 mm. Stumskarvar i intilliggande brädor ska förskjutas minst 600 mm.Ändspontad panel får skarvas mellan stöd. Ändspontade skarvar i intilliggande brädor bör förskjutas minst 1 200 mm. Det finns risk att fasaden kan bli fuktig och smutsas ned av vattenstänk om panelen avslutas alltför nära markytan. Avståndet bör vara minst 300 mm och marken intill grunden bör antingen vara av grovt grus eller utförd på annat sätt så att stänk förhindras.

 

Hantering och underhåll limträpanel

En limträpanel som hanteras rätt direkt efter leverans och fram till att den monteras, har låga underhållskostnader under hela sin livslängd. Träpanelen levereras paketerad i väderskyddande material och för bästa slutresultat bör förpackningen brytas först när den ska monteras. Om det är lång tid mellan leverans och montage bör panelen lagras i obruten förpackning, uppallad från marken för att inte utsättas för väta.

Graden av underhåll beror på målningssystem, klimat, fasadens utformning och kulör. En årlig okulärbesiktning av träfasaden bör utföras. Då kontrolleras kritiska punkter som ändträ, skarvar, spikar/skruvar, avslut mot mark, hörn och fönster. Leta efter mekaniska skador, avflagning, sprickbildning och blåsbildning. Skador på ytbehandlingen åtgärdas med tvättning, skrapning, oljning och bättringsmålning.