Butiksanpassat limträ

Holmens butiksanpassade limträsortiment har tagits fram för att underlätta både för byggvaruhandeln och dess kunder. Sortimentet har anpassats speciellt för byggvaruhandelns kunder och utgörs av de dimensioner och längder som är de vanligast efterfrågade. Självklart är samtliga produkter i sortimentet baserade på kvalitetsråvaran från de norrländska skogarna som omger Holmens produktionsanläggningar i Västerbotten. 

Limträbalk standardlängd:

Beskrivning Längd Minsta försäljningsenhet
Limträ, Furu, NTR B, 90x90, GL28h, LGB, L:03000 3000 10 st
Limträ, Furu, NTR B, 115x115, GL28h, LGB, L:03000 3000 10 st
Limträ, Gran, 42x180, GL28cs, LGB, L:04000 4000 5 st
Limträ, Gran, 42x180, GL28cs, LGB, L:06000 6000 5 st
Limträ, Gran, 42x180, GL28cs, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 42x225, GL28cs, LGB, L:04000 4000 5 st
Limträ, Gran, 42x225, GL28cs, LGB, L:06000 6000 5 st
Limträ, Gran, 42x225, GL28cs, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 42x270, GL28cs, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 56x225, GL28cs, LGB, L:04000 4000 5 st
Limträ, Gran, 56x225, GL28cs, LGB, L:06000 6000 5 st
Limträ, Gran, 56x225, GL28cs, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 56x270, GL28cs, LGB, L:04000 4000 5 st
Limträ, Gran, 56x270, GL28cs, LGB, L:06000 6000 5 st
Limträ, Gran, 56x270, GL28cs, LGB, L:08000 8000 5 st
Limträ, Gran, 56x270, GL28cs, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 66x315, GL28cs, LGB, L:04000 4000 5 st
Limträ, Gran, 66x315, GL28cs, LGB, L:06000 6000 5 st
Limträ, Gran, 66x315, GL28cs, LGB, L:08000 8000 5 st
Limträ, Gran, 66x315, GL28cs, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 90x90, GL28h, LGB, L:03000 3000 10 st
Limträ, Gran, 90x90, GL28h, LGB, L:05000 5000 10 st
Limträ, Gran, 90x90, GL28h, LGB, L:12050 12050 10 st
Limträ, Gran, 90x225, GL30c, LGB, L:04000 4000 5 st
Limträ, Gran, 90x225, GL30c, LGB, L:06000 6000 5 st
Limträ, Gran, 90x225, GL30c, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 90x270, GL30c, LGB, L:04000 4000 5 st
Limträ, Gran, 90x270, GL30c, LGB, L:06000 6000 5 st
Limträ, Gran, 90x270, GL30c, LGB, L:08000 8000 5 st
Limträ, Gran, 90x270, GL30c, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 90x315, GL30c, LGB, L:04000 4000 5 st
Limträ, Gran, 90x315, GL30c, LGB, L:06000 6000 5 st
Limträ, Gran, 90x315, GL30c, LGB, L:08000 8000 5 st
Limträ, Gran, 90x315, GL30c, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 90x360, GL30c, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 90x405, GL30c, LGB, L:06000 6000 5 st
Limträ, Gran, 90x405, GL30c, LGB, L:08000 8000 5 st
Limträ, Gran, 90x405, GL30c, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 115x115, GL30h, LGB, L:03000 3000 10 st
Limträ, Gran, 115x115, GL30h, LGB, L:05000 5000 10 st
Limträ, Gran, 115x115, GL30h, LGB, L:12050 12050 10 st
Limträ, Gran, 115x225, GL30c, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 115x270, GL30c, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 115x315, GL30c, LGB, L:06000 6000 5 st
Limträ, Gran, 115x315, GL30c, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 115x405, GL30c, LGB, L:06000 6000 5 st
Limträ, Gran, 115x405, GL30c, LGB, L:08000 8000 5 st
Limträ, Gran, 115x405, GL30c, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 115x405, GL30c, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 115x495, GL30c, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 115x630, GL30c, LGB, L:12050 12050 4 st
Limträ, Gran, 140x135, GL30c, LGB, L:12050 12050 8 st
Limträ, Gran, 140x225, GL30c, LGB, L:12050 12050 4 st
Limträ, Gran, 140x315, GL30c, LGB, L:12050 12050 4 st
Limträ, Gran, 140x360, GL30c, LGB, L:12050 12050 4 st
Limträ, Gran, 140x405, GL30c, LGB, L:12050 12050 4 st
Limträ, Furu, NTR B, 70x70, Ej klass, LGB, L:03000 3000 25 st
Limträ, Furu, NTR B, 90x90, GL28h, LGB, L:12050 12050 10 st
Limträ, Furu, NTR B, 90x200, GL28h, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Furu, NTR B, 90x300, GL28h, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Furu, NTR B, 115x115, GL28h, LGB, L:12050 12050 10 st
Limträ, Furu, NTR B, 115x300, GL28h, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Furu, NTR B, 115x400, GL28h, LGB, L:12050 12050 4 st
Limträ, Gran, 45x270, GL28cs, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 45x315, GL28cs, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 45x360, GL28cs, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 45x405, GL26csMB, LGB, L:12050 12050 5 st
 

Impregnerat limträ

Det vanligaste användningsområdet för impregnerat limträ är när det behövs kraftigare dimensioner i utomhusprojekt. Det kan till exempel handla om en rejäl limträpelare, som harmoniserar med övriga delar i en riktigt stor altan. Dessutom kan limträbalk användas som grövre bärlinor i en altan. Impregnerat limträ erbjuds i större dimensioner än andra impregnerade produkter och är en rejäl produkt som har mindre tendens att spricka. Holmen limträbalk och pelare erbjuds i impregneringsklassen NTRB.   

 

Exaktkapad lagerbalk

Holmen erbjuder marknadens bredaste sortiment inom exaktkapad lagerbalk. De exaktkapade balkarna i limträ används främst när de produkter som finns i det butiksanpassade lagersortimentet av någon anledning inte anses lämplig. Det kan till exempel vara när de längder som efterfrågas skulle kräva för mycket kapning och spill. Dessutom är det vanligt att välja exaktkapad lagerbalk vid grövre dimensioner som gör att det är svårt själv kapa balken till rätt längd. Holmens avtalskunder inom byggvaruhandeln finns en väl upparbetad leveransplan, som säkerställer 1-2 leveranser varje vecka. 

Kapad lagerbalk

Beskrivning Längd Minsta försäljningsenhet
Limträ, Furu, NTR B, 90x90, GL28h, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Furu, NTR B, 90x200, GL28h, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Furu, NTR B, 90x300, GL28h, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Furu, NTR B, 115x115, GL28h, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Furu, NTR B, 115x300, GL28h, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Furu, NTR B, 115x400, GL28h, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 42x180, GL28cs, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 42x225, GL28cs, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 42x270, GL28cs, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 45x220, GL28cs, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 0-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 45x270, GL28cs, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 0-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 45x315, GL28cs, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 0-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 45x360, GL28cs, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 0-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 45x405, GL26csMB, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 0-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 56x225, GL28cs, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 56x270, GL28cs, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 66x315, GL28cs, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 90x90, GL28h, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 90x180, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 90x225, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 90x270, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 90x315, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 90x360, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 90x405, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 90x450, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 115x115, GL30h, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 115x180, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 115x225, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 115x270, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 115x315, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 115x360, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 115x405, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 115x450, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 115x495, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 12050mm 1 st
Limträ, Gran, 115x630, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 140x135, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 140x225, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 140x270, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 140x315, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 140x360, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 140x405, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 165x165, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 165x315, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st