Konstruktionsvirke från svenska skogar 

Holmens konstruktionsvirke håller erkänt hög kvalitet. Virket är spårbart med ursprung i hållbart brukade skogar. 

 

Byggreglar C24 

Till alla Holmens byggreglar används certifierad skogsråvara, vilket innebär att alla kan känna dig helt trygga med att virket kommer från hållbart brukade skogar. Eftersom allt virke dessutom har sitt ursprung i Norrland, har reglarna precis den senvuxna styrka och kvalitet som bara långa och riktigt kalla vintrar kan skapa. Hållfasthetsklassen C24 gör att du kan använda reglarna i bärande konstruktioner som ställer höga krav bärigheten.  

Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (m)
36 98/148/198 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4
45 95/120/145/170/195/220 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4
48 98/148/198 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4

 

Byggreglar C24 – fingerskarvat

Den fingerskarvade versionen av C24 har samma goda egenskaper som vanlig C24, men har skarvats till exakt de längder och i den mängd som behövs. Allt för att förenkla byggprocesserna på bästa möjliga sätt och så att onödigt materialspill kan undvikas Du köper exakt du behöver och behöver inte kapa materialet själv i samma utsträckning när du väl är igång med ditt projekt. 

Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (m)
36 98/148/198 3,0-12,0
45 95/120/145/170/195/220 3,0-12,0
48 98/148/198 3,0-12,0

 

Byggreglar

Till alla Holmens byggreglar används certifierad skogsråvara, vilket gör att alla kan känna sig helt trygga med att virket kommer från hållbart brukade skogar. Eftersom allt virke dessutom har sitt ursprung i Norrland, har reglarna precis den senvuxna styrka och kvalitet som bara långa och riktigt kalla vintrar kan skapa. Våra byggreglar har samma goda kvalitet och byggegenskaper som C24, men med dimensioner som inte är klassade.  

Byggreglar C14

Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (m)
45 45/70 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4

 

Läkt

Råmaterialet till Holmens läkt kommer från starkt, högkvalitativt virke från de norrländska skogarna. Materialets ursprung och goda byggegenskaper gör att du inte lämnar några detaljer åt slumpen. när du ska lägga takpannor eller takplåt på ditt nya tak. Med andra ord är det ett val för dig som vill att ditt nya tak ska vila tryggt även långt in i framtiden! 

Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (m)
11 36 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4
12 50 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4
23 48 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4
25 38/50 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4
34 70 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4

 

Råspont

Råsponten är ju den typen av detalj i ett byggprojekt som du mest troligt inte kommer att se när du väl är klar. Men oavsett om du använder den som underlag för takpannor, takpapp eller plåt, känns det alltid tryggt att veta att du har ett täckande och stabiliserande underlag som baseras på bästa möjliga skogsråvara. Holmens råspont har sitt ursprung i Norrlands senvuxna skogar och ger en bra känsla i magen eftersom du vet att produkten andas kvalitet rakt igenom. 

Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (m)
17 95 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4
18 120 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4
20 120 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4

 

Formvirke

Äntligen dags för lite formgjutning? Ett bra tips är att använda formvirke från Holmen. För trots att det inte ställs några speciella krav på byggegenskaperna eller utseende, känns det ju alltid bra att använda material som du vet att du kan lita på och vet vart det kommer ifrån. Holmens formvirke tillverkas av den norrländska råvaran och har sitt ursprung i hållbart skogsbruk, vilket ger en trygghet oavsett vilken typ av projekt det handlar om. 

Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (m)
21 95 3,0 - 5,4
45 95 3,0 - 5,4
48 98 3,0 - 5,4

 

Certifieringar

Prestandadeklaration – Fingerskarvat konstruktionsvirke

Visuellt hållfasthetssorterat konstruktionsvirke – Kroksjön 

Maskinellt hållfasthetssorterat konstruktionsvirke – Kroksjön 

Prestandadeklaration – Visuellt hållfasthetssorterat konstruktionsvirke, Kroksjön

Prestandadeklaration – Maskinellt hållfasthetssorterat konstruktionsvirke, Bygdsiljum

Prestandadeklaration – Maskinellt hållfasthetssorterat konstruktionsvirke, Kroksjön

Intyg om kontinuitet av byggproduktens prestanda – Fingerskarvat konstruktionsvirke 

Maskinellt hållfasthetssorterat konstruktionsvirke – Bygdsiljum 

 

Hantering och underhåll

Färdigkapat virke för specifik användning är en del av arbetsplatsens produktionsplanering. Det gör att det bör finnas en bestämd rutin för paketets hantering fram till inbyggnad. Träprodukter avsedda för synlig användning inomhus bör levereras för direkt montage i varm och torr miljö. 

För att minska spill och säkerställa fuktkvot ska volympaket hanteras rätt hela vägen från leverans till dess att materialet är inbyggt i det färdiga huset. Ett ströat paket ska placeras luftigt och täckas. Virke för inbyggnad ska endast tillfälligt lagras utomhus på byggplatsen. Tillfälliga upplag ska vara så utformade att virket skyddas mot nederbörd, stark solstrålning och markfukt. 

 

Planera lämpliga platser för virkesupplag

Avvattnad asfalt eller grov makadam är bra underlag – då är risken mindre att jord och smuts kan stänka upp på virket. 

– Placera helst paketen i skugga, ej i starkt solljus under sommar/höst. 

– Se till att luft kan cirkulera runt om virkespaketen. Avståndet till marken bör vara minst 150 mm. 

– Använd till exempel järnvägssyllar eller lastpallar som mellanlägg. 

 

Täckning efter att virkespaketen brutits

Under en kort tid kan en presenning ligga direkt på virkespaketet, men se till att den inte täcker ända ner till marken. Om virket lagras längre tid än en vecka bör man ventilera mellan virke och presenning.  

För mer information, se handboken "Att välja trä".