– Det är inte en helt enkel lösning, men vi har lyckats i det här projektet, berättar Viktor Ingelsson, projektledare. Det vi gör är nog ganska unikt. Vi återanvänder de befintliga KL-träväggarna genom att lyfta ut dem som hela element för att sedan återmontera i det nya läget.

Lösningen att återanvända väggarna grundar sig i att hitta den mest effektiva lösningen.

– Detta innebär att vi bockar i alla rutor för hållbarhet. Att hitta lösningar som är både ekonomiskt och miljömässigt hållbara är en utmaning i alla typer av projekt. Traditionellt hade vi kasserat väggarna, men det är inget fel på dem, så det känns fint att kunna värna om miljön här utan att behöva belasta projektets ekonomi, menar han.

Utbyggnaden sker i Bygdsiljums Sågverk. Här bygger Holmen Trävaror ut den befintliga fabriken med ca 1000 kvadratmeter, för att rymma den nya CNC-maskinen. Bygget är i full drift och hittills har man lyft tio väggelement enligt plan.

– Vi sparar ungefär 35 kubikmeter trä fördelat på 600 kvadratmeter yttervägg genom att återbruka istället för att bygga nytt. Det största elementet som vi återanvänder mäter 294 kvadratmeter och väger 21 ton!

CNC-maskinen är en fräs som ska användas för att göra urtag för fönster och dörrar i byggelement av KL-trä. Den möjliggör en kapacitetsökning på 50 procent.

Maskinen väntas driftsättas våren 2024.