Under namnet Myller arrangerade Robertsfors kommun medborgadagar för boende i närområdet och andra intressenter i regionen. Under en av dagarna invigdes tre unika väderskydd längs den vackra Rickleån som flyter genom Holmens skogar. Med virke från Holmens sågverk har studenter från Arkitekthögskolan i Umeå tillverkat dessa väderskydd, ensamma i sitt slag.

Det är ett samarbete mellan Robertsfors kommun, ARKNAT och Arkitekthögskolan i Umeå som ligger bakom väderskydden. ARKNAT har genom åren uppmärksammats internationellt och prisats för sitt koncept där studenter, näringsliv, kommuner och allmänhet samarbetar kring nyskapande väderskydd för människor ute i naturen.

Holmen har alltså spelat en viktig roll i projektet. Genom att upplåta mark och sponsra med virke är väderskydden nu tillgängliga för allmänheten året om.

– För oss var det självklart att stötta det här projektet. Vi vill uppmuntra att bygga i trä och att ge arkitektstudenter möjlighet att göra det i Holmens skog här i Robertsfors känns meningsfullt, säger Olov Martinson, platschef vid Bygdsiljums Sågverk som deltog vid invigningen av väderskyddet vid Räveln, i utkanten av Robertsfors.

– Vi välkomnar gärna människor till våra skogar för att uppleva naturen och lära sig mer om skogsbruk. Jag är glad att vi kunde upplåta mark till två av dessa unika vindskydd som har skapats med inspiration från platserna där de står, säger Michael Burström, chef över Holmens skogsinnehav i Västerbotten.

Det tredje vindskyddet står på Robertsfors kommuns mark.

Välkommen att besöka vindskydden. Du hittar dem här: