Efterfrågan på trä som byggmaterial ökar och efter Sara kulturhus i Skellefteå, som är ett av världens högsta trähus, är det nu dags för landets högsta kontorshus att växa fram i området Östra Station i Umeå. Den tio våningar höga byggnaden är ritat av Wingårdhs Arkitekter och ingår i det nya hållbara området som kopplar ihop Umeå centrum med universitetsstaden.

Martinsons Byggsystem har varit med i hela processen – från projektledning och konstruktionen till montageledning medan Bygdsiljums Sågverk har tillverkat materialet.

På de två understa våningarna, som byggs med betongstomme, blir det gym och en restaurangdel. Byggherre är Balticgruppen medan NCC är anlitad som generalentreprenör för etapp 1, som uppförs och certifieras utifrån märkningen Miljöbyggnad Guld.

– Balticgruppen anlitade oss som konsult i systemhandlingsskedet för att hitta viktiga nycklar och göra processen rationell från början, sedan har NCC upphandlats i full konkurrens. Vi var med och skapade hur stommen skulle se ut i huset, därefter har vi suttit med i Projektstudio som är den modell som NCC kör med och som jag tycker är ett väldigt bra sätt att jobba med. Projekteringen har bara flutit på, säger Robert Andersson, projektledare på Martinsons Byggsystem.

Petra Videstorm arbetar som gruppchef på Martinsons konstruktionsavdelning, och har ingått i projekteringen som samordnande konstruktör.

– Med tanke på byggnadens slanka och osymmetriska utformning var initialt den största utmaningen att hantera byggnadens dynamik, och samtidigt få till en bra utformning av tillkommande detaljer som skulle gå hand i hand med arkitektens vision av slutprodukten, säger Petra Videstorm.

Just nu monteras hisschakt. Nästa steg blir att ställa dit pelare och därefter anländer första bjälklaget. Huset beräknas stå klart under 2024.

Tidigare har Holmen, genom Martinsons Byggsystem, varit med och uppfört Magasin X mitt i Uppsala, ett kontorshus i trä om sex våningar med en totalyta på 16 600 kvadratmeter, som stod klart 2022. Martinsons var totalentreprenör och levererade trästommen.

– Nu har vi sådan erfarenhet att vi hittar detaljer som bidrar till helheten. Eftersom vi inom koncernen sitter på produkten i form av råvaran, vi har tillverkningskedjan och konstruktionen, så har vi kontroll på hela flödet och det är en trygghet som jag tycker genomsyrar våra projekt, säger Petra Videstorm.