Holmen investerar 400 miljoner kronor i Iggesunds Sågverk för att höja förädlingen och öka kapaciteten. Satsningen utgör ännu ett viktigt steg i utvecklingen av trävaruaffären.
– Det här möjliggör tillverkning av konstruktionsträ i Iggesund, vilket ytterligare stärker vår marknadsposition, säger Johan Padel, affärsområdeschef i Holmen Trävaror.


Satsningen, som omfattar timmersortering och nytt hyvleri, ska bygga bort flaskhalsar och öka sågens kapacitet med 20 procent. Samtidigt kompletteras erbjudandet av snickeriprodukter med konstruktionsvirke.

– Det är fantastiskt roligt att Holmen väljer att fortsätta satsa på trävaror och att turen kommit till Iggesund. Investeringen innebär också att hela kombinatet i Iggesund blir starkare genom ökad volym vid sågverket, säger Johan Padel.

Holmen Trävaror gjorde ett rekordresultat under tredje kvartalet i år och efterfrågan på sågade träprodukter väntas öka ytterligare, både i Sverige och världen. En drivande faktor är klimatomställningen och ambitionen att ersätta fossila byggmaterial med förnybara alternativ.

– Trä som byggmaterial gynnas av den pågående omställningen, i synnerhet om betong och stål får bära sin verkliga klimatkostnad. Vi fortsätter fokusera på att skapa mervärden utifrån den skog vi har och är redan idag en del av lösningen på klimatfrågan. Vår inriktning ligger helt rätt i tiden både finansiellt och klimatmässigt, säger Henrik Sjölund, VD och koncernchef i Holmen.

Utvecklingen av sågen i Iggesund syftar till att kunna växla snickerifuru av lägre kvaliteter mot konstruktionsvirke i både gran och furu. Detta höjer förädlingsvärdet och förbättrar marknadsmixen genom att en större andel av produktionen kan säljas till skandinavisk bygghandel.

– Vi odlar hus. Att utveckla trävaruaffären är en naturlig förlängning av skogsbruket och utgör en viktig dimension av Holmens strategi att äga och förädla skog. Efter förvärvet av Martinsons och utbyggnaden av Braviken är satsningen på Iggesunds Sågverk nästa steg för att stärka vår position inom trävaror, säger Henrik Sjölund, VD och koncernchef i Holmen.

Kapaciteten i Iggesunds Sågverk förväntas öka till drygt 450 km3. Uppstarten är planerad till hösten 2023 och full kapacitet väntas nås mot slutet av 2024.