I mars öppnade krögarna Robin Moderato och Christopher Ellertsson restaurang Rummel i en spektakulär paviljong på Norra Stationsgatan i Stockholm. Byggnaden är en del av Humlegården Fastigheters satsning på att göra Norra Station till ett levande kvarter med kontor, restauranger, service och konst. Paviljongen, som är skapad av den danska arkitektbyrån Henning Larsen, sträcker sig över 375 kvadratmeter i två plan. Utmärkande är bland annat det sluttande taket som är tio meter högt i ena änden och fyra i den andra. Martinsons Byggsystem har ansvarat för projekteringen och monteringen. Trästommen i limträ och taket i KL-trä har tillverkats i Holmens sågverk i Bygdsiljum.

– Vi har en unik kompetens när det gäller att bygga i trä och har på senare tid genomfört ett flertal projekt i centrala Stockholm. När det gäller paviljongen på Norra Station så är det en avancerad konstruktion som har varit utmanande att montera, säger Jonas Lindgren, Key Account Manager, Byggnader.

– Ja, vinklarna har varit lite svåra att få till men våra montörer är väldigt skickliga så vi har kunnat uppfylla arkitektens vision, säger André Rönnqvist, projektchef.

En annan utmaning har varit det centrala läget med trång byggyta och pågående byggprojekt runt omkring.

– Då det inte funnits någon plats att förvara virket på har vi fått planera leveranserna av byggmaterial noga i samarbete med beställaren, säger André.

Att montörerna kunnat färdigställa trästommen och taket på bara 25 arbetsdagar beror på att alla delar förtillverkats på Bygdsiljums Sågverk och att man där har säkerställt att alla vinklar och slutpunkter stämmer.

– Jag känner mig stolt över att vi kan åta oss den här typen av avancerade projekt och förhoppningsvis kan det inspirera fler aktörer att välja just trä, säger Jonas.