Holmen Trävaror spelar en nyckelroll i koncernens cirkulära affär. De hållbart brukade skogarna bidrar till klimatnytta genom att binda en stor mängd koldioxid som fortsätter att lagras i de sågade trävarorna.
– Under 2022 bidrog Holmen till att minska mängden fossil koldioxid i atmosfären med 7,2 miljoner ton. Det motsvarar 15 procent av de totala utsläppen i Sverige. Dessutom kan våra sågade trävaror bidra till hållbart byggande och ersätta fossila byggmaterial som betong och plast, säger Marit Bohlin, hållbarhetschef för Holmen Trävaror.

Marit Bohlin, Hållbarhetschef

Alla delar av sågtimret tas till vara i ett kretslopp där flis från sågverken blir en råvara i massaproduktionen och de slutliga restprodukterna används som biobränsle, som ger energi och fjärrvärme.

Redan på 1980-talet inleddes ett arbete med att fasa ut fossila bränslen vid koncernens bruk och sågverk, och mellan 2005 och 2020 minskade användningen med 85 procent. Produktionen vid sågverken är numera nästan helt fossilfri. Vid sågverken i Linghem, Kroksjön och Bygdsiljum används i huvudsak biobränsle för att skapa värme i torkarna medan sågverken i Iggesund och Braviken använder ånga från massa- och pappersbruken i torkprocessen. De koldioxidutsläpp som Holmen Trävaror genererar kommer framför allt från transporter till och från sågverken.

– Vi kartlägger just nu koldioxidutsläppen från externa transporter. Alla sågverk rapporterar in hur mycket trävaror som lastas varje månad och hur de transporteras till kund. I nästa skede kommer vi se över de transportörer vi använder på olika rutter med målsättningen att få till effektiva och hållbara flöden. Till exempel kan det bli aktuellt att byta till åkerier som använder förnybar diesel eller biogas.

I dag sker 40 procent av transporterna till kund med båt och resten med lastbil. Anledningen till att tågtransporter inte används beror på att det är trångt på spåren och att det krävs lång framförhållning för att boka järnvägstransporter. Nu har dock Holmen Skog investerat i en tågterminal i Bastuträsk, vilket gör det möjligt för sågverken i Kroksjön och Bygdsiljum att transportera trävaror på järnväg.

– Vi är väl rustade inför omställningen till ett fossilfritt samhälle och kan tillsammans med våra kunder göra nytta för klimatet. Trenden att bygga i trä blir allt starkare, något som bland annat drivs på av att alla nya byggnader i Sverige nu måste klimatdeklareras. Men det är viktigt att det finns långsiktiga politiska spelregler så att till exempel åkerier vågar satsa på att ställa om fordonsflottan och använda miljövänliga bränslen, säger Marit Bohlin.