Trots utmaningar med materialbrist och pågående pandemi var det bråda dagar för Martinsons montageteam under 2021. Som mest var 35 montörer sysselsatta samtidigt och sett över hela året hade de ofta mellan sex och sju projekt i gång parallellt.

– Vi arbetade med många stora projekt under fjolåret och fler är på väg in, så det ser väldigt bra ut för 2022, säger montagechef Pelle Olsson.

Byggnaderna som Martinsons (en del av Holmen Trävaror) monterat under 2021 har innefattat allt från sporthallar och fabrikslokaler till skolor, äldreboenden, virkesmagasin och kontor. Totalt handlade 2021 om 25 nya projekt från norr till söder.

– Bredden av projekt inspirerar och hjälper oss utvecklas. Det gör också att vi kan ta oss an mer utmanande montage där specialistkunskaper krävs. När vi summerade året kände jag en stolthet över att vi kunnat leverera så många bra montage, trots materialbrist, problematiken som pandemin medförde och leveransstörningar från egen produktion, berättar Pelle Olsson.

Logistiska utmaningar i Örebro
Martinsons har levererat till två stora kontorsprojekt under året. Det ena är Magasin X i Uppsala, det andra är polisens sju våningar höga kontor i Örebro, som är en klimatneutral byggnad med en ren träkonstruktion och stora spännvidder. Martinsons påbörjade montaget i mars ifjol och slutförde det drygt fem månader senare. Fastigheten som kontoret står på är liten och belägen mitt i ett konstant trafikflöde, vilket innebar logistiska utmaningar.

– Det blev lite speciellt då det var väldigt trångt med bara en plats att lossa på. Och eftersom vi arbetade med ribbdäck var vi tvungna att ställa skivorna på varandra, vilket gjorde att det blev färre skivor per bil. Det är vi inte vana vid. Normalt kan lastbilarna bära upp emot 70 kubikmeter KL- eller limträ, säger Pelle Olsson.

Specialmontage i Linköping
Under 2021 levererade Martinsons fackverkstakstolar till Tinnerbäcksbadet i Linköping. De största, som monterades över den 50 meter långa bassängen och de omgivande läktarna med plats för 1570 personer, har en spännvidd på 42 meter och väger 20 ton vardera. Takstolarna dymlades ihop på plats och lyftes in med två mobilkranar.

– Sedan använde vi stämptorn och domkraft för att montera dem på plats. Vi arbetade på ställningar som stod i bassängen. Ett väldigt speciellt montage men vi har erfaren och skicklig personal så det var inga konstigheter, säger Pelle Olsson.

Rekordlånga spännvidder i Umeå
För Martinsons har sporthallar blivit något av ett signum. Under året har man också genomfört montage av sporthallar i bland annat Uppsala och Knivsta. I Umeå står en ny multiarena som är fyra våningar hög, med en totalyta på 16 500 kvadratmeter. Den inrymmer gym, huvudkontor samt fotbolls- och innebandyhall.

Till den levererade och monterade Martinsons stommarna till både fotboll- och innebandyhallen. De 19 takstolarna i limträ har en spännvidd på hela 67,8 meter och är bland det största som Martinsons någonsin monterat.

–En sådan här konstruktion är slank och känslig innan man fått upp den i luften så det är en stor process. Det blir väldigt speciellt och det krävs montörer som gjort liknande projekt förut. Men vi har lång erfarenhet av hallkonstruktioner och våra medarbetare vet vad de gör.

Pelle Olsson konstaterar att efterfrågan på stora träbyggnader ökat markant de senaste åren.

–Stora bostadsprojekt i trä har tidigare varit tabu, men nu har människor förstått att det går, avslutar Pelle Olsson.