Skiftet innebär att våra kunder kommer att få ett nytt kundnummer och att våra fakturor, specifikationer, frakthandlingar och andra dokument kommer att få ett nytt utseende.

Vi påbörjar systembytet 2 maj, med att installera en gemensam sälj- och leveransmodul. Under dessa dagar kommer vi att ha begränsade möjligheter att hantera beställningar och svara på telefonsamtal.

Med början under andra kvartalet 2024 fram till sommaren 2025 kommer sedan våra produktionsenheter att succesivt föras över i det nya systemet.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon +46 11-235 000 eller via e-post info.woodproducts@holmen.com