Det blev Linköping som kammade hem priset som Årets Trästad vid konferensen Stora Trähus som genomfördes i Stockholm häromdagen. Priset delades ut av Holmens VD Henrik Sjölund.

​Priset Årets Trästad delas årligen ut av branschtidningen Nordisk Träteknik, NTT, i samarbete med en ledande aktör inom träbyggande. I år var det Holmens tur. Juryns val föll på Linköping som sedan 2021 har en policy för ökat träbyggande och som under senare år har genomfört ett antal större träbyggnadsprojekt inom flera användningsområden som bostäder, offentliga byggnader och kommersiella byggnader.

Hållbarhetschef Linda Malmén, stadsarkitekt Erik Adolfsson, miljöplanerare Mikael Sonesson och Lars Vikinge (C), tf ordförande för samhällsbyggnadsnämnden från Linköpings kommun tar emot priset priset från Holmens VD och koncernchef Henrik Sjölund.

Prisutdelare Henrik Sjölund, Holmens VD, betonade vikten av att vi måste bli fler som berättar om skogens viktiga roll i klimatomställningen, om att vi odlar och skördar träd för att bygga klimatsmarta hus och byggnader. Vi har helt enkelt fantastiska möjligheter att bidra till den gröna omställningen genom att bygga mer i trä.

Sara Kulturhus – ett lyckat träbyggnadsprojekt

En av konferensens mest uppskattade programpunkter stod Martinsons Byggsystems VD Joakim Gustafsson och Brand Manager Marcus Bolander för då de under rubriken "Så byggde vi världens mest avancerade trähus" berättade om hur Sara kulturhus i Skellefteå blev ett lyckat byggprojekt. Genom att vara en av världens högsta byggnader i trä har det dragit omvärldens blickar till sig. Martinsons och Holmen hade en nyckelroll i projektet då produktionen av byggdelarna gjordes på Bygdsiljums Sågverk och Martinsons levererade och monterade stommen i limträ och korslimmat trä.

Motivering för Linköping som Årets Trästad i Sverige 2022

Linköping har under flera år visat stor beslutsamhet i frågan om modernt träbyggande. Stadens policy för ökat träbyggande från 2021 visar tillsammans med ett antal genomförda projekt att man menar allvar.

Ett exempel på konkret projekt är stadsdelen Vallastaden, där Linköping på flera sätt underlättat för träbyggande och där man uppmuntrat till nytänkande i flera trähusprojekt. Ett annat exempel på nytänkande är Sveriges första runda flerfamiljshus i trä, Valla Berså.

Tillsammans med den politiska ledningen har bostadsutvecklare och byggföretag i Linköping visat vilja och engagemang för att utveckla byggandet i en hållbar riktning. En ytterligare styrka för staden har varit Linköpings Universitet, där inte minst träbyggandets fördelar för hälsa och inomhusklimat har varit i fokus under lång tid.

Utöver bostadshus har Linköping även visat att kontorshus, som Magasinet i Ebbepark, och offentliga byggnader som Tinnerbäcksbadet med fördel kan byggas i trä.

Tidigare pristagare av Årets Trähus är Växjö, Skellefteå och Uppsala. Priset består varje år av ett träkonstverk. I år skapades konstverket av Carl Angtoft och Simon Bågstam, lärare vid Carl Malmsten Akademin, en möbelskola som är en del av Linköpings Universitet.