Det var efter kraftigt snöande, i kombination med en ovanlig vindriktning som orsakade drivbildning, som taket på Limträfabrik 1 i Bygdsiljum gav vika. Genom intensivt arbete från både ledning och personal har effekterna för kunderna blivit minimala.


– Vi har sen raset jobbat efter en offensiv plan för att återställa fabriken så snart som möjligt, säger platschef Olov Martinson. Arbetet har flutit på över förväntan och redan nu är produktionen igång genom temporära lösningar. En tillfällig vägg mellan produktionslinjen och raset har möjliggjort produktionsstart. Några moment utförs manuellt, medan viss produktion sker på andra ställen på anläggningen. Den tillfälliga väggen har också möjliggjort att personal från Martinsons Byggsystem kunnat påbörja arbetet med att ersätta den rasade takkonstruktionen.


Lars Källströmer, produktchef för limträbalk, är mycket glad över att produktionen är igång:
– Vi är väldigt nöjda över att ha kunnat minimera effekterna för våra kunder. Genom att vi har stuvat om i våra leveranser har vi klarat av att leverera enligt plan med undantag för några mindre förseningar. Nu är vi på banan igen och det känns riktigt bra.