Krusenhofs gård, som ligger i anslutning till Bravikens Sågverk, är nu i Holmens ägo. Tanken är att gården ska användas till kontors- och möteslokaler.

Fastigheten innefattar åtta hektar, huvudbyggnaden, Villa Solbacken, samt några mindre hus. Huvudhuset ska nu restaureras och beräknas stå klart under 2023. Huset är välbevarat vilket innebär begränsade restaureringar. Det stora arbetet ligger i att byta värmesystem, dra ny el samt nytt vatten och avlopp.

 – Att äga mer mark intill sågverket innebär positiva utvecklingsmöjligheter för oss, säger Marit Bohlin, hållbarhetschef i Holmen Trävaror och ansvarig för utvecklingen av den nyinköpta fastigheten. Vi planerar att använda huvudbyggnaden och dess tre våningar till möteslokaler och kontor.