Den nya torkanläggningen var det första steget, och den stod klar 2022. Den nya timmersorteringen är igång sedan slutet av 2023 och byggnationen av ett modernt hyvleri pågår för fullt och väntas driftsättas hösten 2024.

Att Holmen nu fattat investeringsbeslut om den sista delen i expansionsplanen tyder på stor framtidstro.

– Att vi satsar i det tuffa ekonomiska läge som vi – och omvärlden – befinner oss i, är väldigt positivt, säger Johan Padel, affärsområdeschef i Holmen Trävaror. Det är många som tror på oss och våra produkter. Våra sågverk är navet i den cirkulära affären och trä är framtiden!

Investeringarna möjliggör en produktionsökning från dagens 380 000 m³ till 460 000 m³ per år. Anläggningen anpassas samtidigt för att ta hand om Contorta, snabbväxande tall, och för att producera konstruktionsvirke.

– Det känns fantastiskt roligt att Holmen satsar så stort i Iggesund, säger platschef Magnus Malmström. Vi har redan spetskompetens inom många områden och med den här satsningen kommer vi att bli effektivare i vår produktion och mer flexibla i våra produktval. Det känns väldigt bra för framtiden.