Det färdiga inslaget har visats i den japanska public service-kanalen NHK för runt 10-15 miljoner japaner.

I inslaget förklaras bland annat att:

  • trästommar har nästan samma bärighet som betong och kan uppföras till en likvärdig kostnad,
  • träbyggnaders klimatavtryck är hälften så stort som traditionella byggnaders,
  • den svenska skogen fördubblats de senaste hundra åren.

Det var med kort varsel som det japanska filmteamet på tre personer ville besöka oss i Västerbotten. Filmteamet ville i ett TV-inslag berätta om hur långt fram Sverige ligger inom träbyggnation. Vi ordnade så att de fick besöka både skogen och Bygdsiljums Sågverk och med ett besök i Sara kulturhus fick de möjlighet att se hela värdekedjan ”från frö till trähus”.

Virkesköpare Lars-Erik Lindmark tog emot i skogen i Östra Falmark utanför Skellefteå:

– Det var jätteroligt att få representera Holmen och visa upp vårt skogsbruk, berättar Lars-Erik. De verkade genuint intresserade av vårt sätt att arbeta med hållbarhet och hur vi lämnar träd på hyggen och utför annan naturvård för att till exempel främja biologisk mångfald och friluftsliv. Jag fick också tekniska frågor om maskinerna som de var mycket imponerade av.

Jon Martinson, produktionsledare, tog emot filmteamet på Bygdsiljums Sågverk.

– Jag förklarade att vi hanterar hela värdekedjan, från att plantera träd till att bygga ett kulturhus och andra byggnader i trä. Det är fantastiskt att de visar sådant intresse för våra produkter och vårt kunnande. Tänk att en berättelse om ett hus som är byggt i lilla Skellefteå får sådan genomslagskraft i hela världen, berättar Jon Martinson.

På relativt kort tid har Holmens starka, hållbara och långsiktiga värdekedja, från frö till trähus, fått internationell uppmärksamhet i media, inte minst genom ett reportage i Washington Post i höstas och nu i NHK i Japan.