I Bygdsiljum ligger Holmens största träindustri (sågverk och vidareförädling) som sysselsätter runt 300 personer vilket gör Holmen till ortens största arbetsgivare. Holmen spelar en viktig roll som arbetsgivare på flera platser i Sverige, och medverkar på olika sätt till en positiv samhällsutveckling.

Nyligen beslutade Holmen att bidra i upprustningen av Westmans Café, som ligger mitt i Bygdsiljum, vid Stora Bygdeträsket. Upprustningen innefattar bland annat byggnation av sex sjöbodar med övernattningsmöjligheter, renovering av huset som inrymmer café, bar, restaurangkök och festvåning samt upprustning av parkområdet runt Westmans.

– Vi stöttar både föreningar och organisationer i de lokala samhällen där vi verkar, för bäst växer vi tillsammans, säger Johan Padel, affärsområdeschef i Holmen Trävaror. Bygdsiljum är viktigt för Holmen varför vi vill bidra till en utveckling som gynnar både bygden och oss. Ett levande samhälle är en förutsättning för att vi ska kunna attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Dessutom kommer denna satsning att göra det enklare för oss som besöker Bygdsiljum att även övernatta där.

Restaureringsarbetet genomförs i samarbete med ideella krafter och samordnas av fastighetsförvaltaren och landsbygdsutvecklaren BUAB, Bygdsiljum Utveckling, ett aktiebolag med 65 delägare; företag, bland annat Holmen, privatpersoner och föreningar.

Olov Martinson, platschef på Holmens sågverk i Bygdsiljum, gläds över beslutet och ser positivt på framtiden för både industrin och samhället:

– Samarbetet mellan ideella krafter och Holmen är en förutsättning för att kunna göra den här omfattande restaureringen. Den kommer att innebära ett stort lyft för oss som bor och verkar här, men också för besöksnäringen, Dessutom innebär satsningen att våra egna besökare, som till exempel kunder, leverantörer och kollegor från andra delar av Sverige får bättre boendemöjligheter i närheten av industrin.

Illustration: Shirly Holmberg, Björnfabriken

Så här ser planerna ut för restaureringen. Tanken är att skapa en yta kring Westmans Café där trapp- och sittvänliga steg kan nyttjas för exempelvis scenframföranden. I anslutning ligger småbåtshamnen och sjöbodarna för övernattning.

Fakta Westmans
Westmans Café har funnits i Bygdsiljum sedan 1929 och erbjuder förutom café, bar och restaurangkök, även festarrangemang och catering. Då Holmen förvärvade Martinsons 2020 ingick även fastigheten där Westmans Café ligger.

För mer information kontakta Olov Martinson, olov.martinson@holmen.com, 070 666 07 58