Bravikens sågverk invigdes 2011 och har sedan dess vidareutvecklats i flera steg, senast med en ny impregneringsanläggning som togs i bruk under våren 2018. Nu tas nästa steg i utvecklingen genom en investering i torkar och ett nytt justerverk för sortering.

- Vi har redan idag en stark position på trävarumarknaden och vårt utbud har kontinuerligt stärkts mot bygghandeln. Det känns nu naturligt att utnyttja en större del av sågens kapacitet genom att höja produktionen med 150 000 m3. Att vi har möjlighet att göra det med timmer från vår egen skog i norra Sverige och med en marginellt högre bemanning, har varit avgörande för beslutet, säger Johan Padel, affärsområdeschef, Holmen Timber.

De nya torkarna och justerverket beräknas ta i drift under 2020. Efter investeringen kommer Holmens totala produktion av trävaror öka till drygt en miljon m3. Råvaran till produktionsökningen kommer från Holmens egna skogsinnehav i norra Sverige och kommer att transporteras på järnväg.

- Styrkan i att vara ett skogsägande industriföretag blir allt tydligare. Genom att öka kapaciteten i Braviken och samtidigt etablera en klimatsmart och kostnadseffektiv transportlösning med tåg kan vi expandera vår verksamhet med fortsatt god kontroll över råvaran, säger Henrik Sjölund, vd och koncernchef för Holmen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hakim Belarbi, Public Affairs och PR-ansvarig Holmen, tel. +46 70 482 44 87