Lars Källströmer, produktchef Byggprodukter vid Kroksjöns och Bygdsiljums Sågverk, har varit delaktig i utformningen av produktkatalogen tillsammans med Svenskt Trä:

Hur har arbetet gått till?
– För cirka sex år sedan började Svenskt Trä och dess medlemmar prata om att digitalisera visningen av våra produkter. Nu börjar vi äntligen se resultat, exempelvis i form av produktkatalogen. För att underlätta för branschen är det Svenskt Trä som håller ihop arbetet. Europeiska harmoniserade datamallar, baserade på EU-samordnade produktstandarder, har kombinerats med mallar baserade på nationella standarder och specifikationer då katalogen har skapats.

Vilka produkter hittar man i katalogen?
– Den ska kunna hantera alla produktfamiljer inom träprodukter, exempelvis sågat virke, konstruktionsvirke, limträ, KL-trä, fasadmaterial och tryckimpregnerat. Efterhand kommer sedan fler produktfamiljer att presenteras på samma sätt och det arbetet kommer att pågå kontinuerligt under 2024.

Vilken information får man om produkterna?
– Tekniska egenskaper, miljöegenskaper, både riksgenomsnittliga och företagsunika, ETIM-data som är en internationell egenskapsmodell för tekniska produkter, enheter, värden och jämförelser plus VilmaBas som är en databas med standardiserade träprodukter.

Vad tror du att kunderna kommer att tycka?
– I det framtida digitala flödet kommer det att finnas så mycket data på olika ställen, så vi hoppas och tror att de ska tycka att produktkatalogen är enkel och smidig att jobba med. Tänk att hitta all information på ett ställe! Vi vet till exempel att många kunder frågar efter specifika tekniska egenskaper, inte minst EPD (miljövarudeklarationen), och allt detta kan man hitta här. Det skulle ta lång tid att leta fram varje del, men här finns det redan på produktens datakort.  Under 2024 påbörjas också arbetet med att skapa ett gränssnitt, API (Application Programming Interface), för datadelning av egenskapsdata, direkt mellan olika system och databaser.

Vad är det bästa med Holmen Trävarors produktkatalog?
– Att informationen om våra produkter blir lättillgänglig, överskådlig och i princip komplett på vår hemsida. Det kommer att underlätta kommunikationen med kunder och användare. Vi utvecklar både innehåll och design succesivt.

På vilket sätt möter produktkatalogen framtiden?
– Jag tror den blir jätteviktig i framtiden! Till exempel dröjer det nog inte länge förrän du går in på en byggvaruhandel och möts av information om hur mycket en vara påverkar klimatet. Det är bra att vi måste vara transparenta och hjälpa kunderna att välja rätt produkt. Jag hoppas också att produktkatalogen kommer in tidigt i byggprojekt, redan på idéstadiet, så att arkitekter och andra tar hänsyn till vår data när de ritar en byggnad. På så sätt kan man följa byggnadens hela livscykel och vad som finns i den. Det här blir en konkurrensfördel för oss gentemot byggmaterial som stål och betong. Trä är ju det enda hållbara alternativet.

 

Till produktkatalogen