Holmen driver under 2022 en stor kampanj för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke i Västerbotten och locka fler att börja jobba på sågverken i Kroksjön och Bygdsiljum.

Det har skett många stora etableringar i norra Sverige de senaste åren och det har lett till hård konkurrens om arbetskraften, inte minst i Skellefteå med omnejd där Holmen har sina två sågverk. Holmen satsar nu på en stor employer branding-kampanj för att öka kännedomen om företagets roll som arbetsgivare i sågverksbranschen i Västerbotten. Kampanjen ska skapa en starkare känsla för anläggningarna i Kroksjön och Bygdsiljum – och sågverksindustrin som framtidsbransch – så att fler blir intresserade av att arbeta där.

Kampanjen startar vecka 4 och kommer att synas på flera olika plattformar – både fysiskt och digitalt – runt om i Västerbotten, med tonvikt på områdena närmast Holmens två sågverk.

Temat i kampanjen är ”Många undrar” och tar fasta på att det finns en nyfikenhet kring sågverksindustrin och den förändring branschen har genomgått. För att besvara några av de frågor som finns har Holmen valt ut ett antal intresseväckande budskap och även tagit hjälp av medarbetare i Kroksjön och Bygdsiljum som medverkar i kampanjfilmer och berättar om sina jobb.

Kampanjsidan för ”Många undrar” finns här.