Bristen på bostäder är ett internationellt problem som behöver lösas för att möta den växande befolkningens behov. Trä som byggmaterial erbjuder flera fördelar som kan hjälpa till att övervinna utmaningar som klimatförändringar, hållbarhet och resurseffektivitet. Det är här som svenskt industriellt byggande i trä kommer in som en potentiell lösning och Holmen och Martinsons kommer i fokus.

I dagarna är en stor internationell delegation, med bland annat representanter från det amerikanska bostads- och stadsutvecklingsdepartement, i Sverige och besöker kända träbyggnadsprojekt och möter politiker, myndighets- och näringslivsföreträdare. I Västerbotten besöker de bland annat Holmens produktionsanläggning i Bygdsiljum och Sara Kulturhus där Martinsons och Holmen har haft en nyckelroll. Produktionen av byggdelarna har gjorts i Bygdsiljum och Martinsons har levererat och monterat stommen i limträ och korslimmat trä.

– Det finns ett stort internationellt intresse för industriellt byggande i trä och vi får ofta förfrågningar om att visa vår produktion. Vi bidrar gärna till att öka kunskapen om hållbart byggande i trä, säger Olov Martinson, platschef på produktionsanläggning i Bygdsiljum som häromdagen lät delegationen följa flödet från råvara till färdiga byggelement.

De utländska besökarna bodde på Wood Hotel i Sara Kulturhus där de fick se och höra om byggnationen som med sina 20 våningar är ett av världens högsta trähus producerat av bland annat 2 600 kubikmeter limträ och 10 700 kubikmeter korslimmat trä från Holmens sågverk i Bygdsiljum.

– Att våra projekt drar internationell uppmärksamhet till sig bekräftar att vi ligger i framkant inom träbyggandet och vår viktiga roll i den gröna omställningen, säger Mikael Lindberg, försäljningschef i Martinsons som medverkade vid delegationens besök i Västerbotten.  

Läs mer om besöket här: Delegation från USA - Träbyggandskansliet (trabyggnadskansliet.se)


Fördelar att bygga i trä

  • Trä ett förnybart material som kan odlas och återskapas, vilket gör det till en hållbar lösning för byggindustrin. Genom att använda trä som huvudsakligt byggmaterial kan vi minska vår klimatpåverkan och främja en cirkulär ekonomi.
  • Industriellt byggande i trä erbjuder snabbare och mer effektiva byggprocesser. Genom att använda prefabricerade trämoduler och element kan byggprojekt genomföras med kortare byggtider och bättre kostnadskontroll.