Vid årsskiftet förstärks Holmen Trävarors organisation med en hållbarhetschef och en utvecklingschef. Samtidigt får platscheferna på sågverken i Linghem och Braviken nya uppdrag.

Hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare och ställer högre krav på oss som företag. Standarder, produktbeskrivningar och klimatavtryck efterfrågas av våra kunder och vi medverkar i allt högre grad i olika typer av undersökningar och rapporter. Därför har Marit Bolin utsetts till hållbarhetschef i Holmen Trävaror. Marit är i grunden jägmästare och kommer närmast från en roll som IT-systems- och hållbarhetssamordnare.

– Det känns roligt och spännande att få ansvara för frågor som ligger nära mina värderingar och dessutom är så angelägna för Holmen och omvärlden, säger Marit Bolin.

För att ta tillvara och medverka i viktiga branschinitiativ, driva interna utvecklingsfrågor och säkerställa kunskapsutbyte har Holmen Trävaror tillsatt Ove Sjögren som utvecklingschef. Ove har en gedigen bakgrund inom sågverksindustrin och var bland annat platschef på flera av Setras sågverk innan han kom till Bravikens Sågverk där han har arbetat som platschef sedan 2018.

– Det här blir en ny spännande roll där mina tidigare erfarenheter utgör en bra grundstomme. Jag ser en stor potential i uppdraget som kommer ge goda resultat för såväl Holmen Trävaror som min personliga utveckling, säger Ove Sjögren.

 Ny platschef vid Bravikens Sågverk blir Erik Fälldin, idag platschef vid Linghems Sågverk. Erik, som är jägmästare i botten, har en stor erfarenhet av sågverksindustrin. Innan han kom till Linghem arbetade han som produktionschef vid Bravikens Sågverk och dessförinnan som produktionschef vid Sikås Trä, NWP och skogsinspektor på Mellanskog utanför Uppsala.

Rekrytering av ny platschef i Linghem har påbörjats.

– Det är med blandade känslor jag lämnar Linghem som är en fantastisk arbetsplats. Att få bli delaktig i att driva utvecklingen av Bravikens Sågverk känns väldigt inspirerande och spännande, säger Erik Fälldin.

Affärsområdeschef Johan Padel är mycket belåten över den nya laguppställningen i Holmen Trävaror:

– Jag är mycket nöjd med den samlade kompetens och erfarenhet som vi i Holmen Trävaror besitter. Med den nya uppdelningen stärker vi upp områdena inom hållbarhet och utveckling. Det skapar värde för vår affär och verksamhet, våra kunder och stärker förhoppningsvis också engagemanget hos våra medarbetare, säger Johan Padel, affärsområdeschef.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Padel, affärsområdeschef Holmen Trävaror, johan.padel@holmen.com, 070 214 82 44