Bravikens Sågverk är ett av Skandinaviens största och modernaste sågverk. Den 28 augusti och 4 september firade man 10-årsjubileum genom att bjuda in alla anställda och deras familjer till firande på sågverket.

Familjedagarna på Bravikens Sågverk var extra efterlängtade eftersom Coronapandemin satte stopp för allt firande i fjol då 10-årsdagen egentligen inföll. Under familjedagarna bjöds det på guidade turer och en mängd uppskattade aktiviteter för både barn och vuxna. Dessutom fanns några spelare från IFK Norrköping på plats, vilket var ett populärt inslag bland besökarna.

– Medarbetarna är vår främsta och viktigaste resurs. Att fira 10-årsjubileet med dem och deras familjer var en självklarhet och kändes fantastiskt roligt, säger platschef Erik Fälldin.

Både stora och små besökare var nyfikna då Braviken firade 10-årsjubilum.

Erik Fälldin tillträdde som platschef på Bravikens Sågverk vid årsskiftet, efter tre år i samma roll på systersågverket i Linghem. Erik har höga ambitioner för sågverket. När Braviken byggdes talade man om att producera 700 000 m3 per år. Idag är man uppe i 550 000 m3 – och en god bit på väg mot mer!

– Genom att säkra råvarutillgången och utveckla produktionen med hjälp av ett effektivt underhåll, en klok investeringsplan och med förbättringar av arbetssätt är jag övertygad om att vi når upp till de tänkta volymerna, säger Erik.

Intresset att bygga i trä ökar hela tiden och Holmen Trävaror spelar en allt viktigare roll i Holmen koncernens hållbara affärsmodell där sågverken är navet.

Vilken roll spelar Bravikens Sågverk i samhällsutvecklingen?  

– Vi spelar en viktig roll och strävar mot att bli ett sågverk i världsklass. Det når vi genom ökad volym, bra resursutnyttjande, rätt produkter och medarbetare som trivs och presterar. Med mindre investeringar och utökad produktionstid skulle vi kunna bli störst i Sverige och i ännu högre grad bidra till den gröna omställningen där klimatsmart byggande i trä är en viktig beståndsdel.