Martinsons, som är en del av Holmen, delar årligen ut deras egna pris Träflugan till en person, ett företag eller ett initiativ som bidragit till att utveckla träbranschen. I år gick priset till Per Karnehed, egen företagare och ägare av Karnehed Design & Construction.

Att priset gick till Per är för att han som diplomerad fuktsakkunnig har en viktig roll för ett träbyggande med rätt kvalitet. Per är en nyckelaktör som med sin kunskap bidrar till både lyckade projekt och den fortsatta utvecklingen av träbyggandet.

 

Läs mer om vinnaren på Martinsons webbplats