Skeppningsmärken furu - Bravikens sågverk 

Kvalitet/klass Skeppningsmärke
U/S
V
VI
VII
SF 1-5
SF 1-6
SF 5-6

 

Skeppningsmärken gran - Bravikens sågverk

Kvalitet/klass Skeppningsmärke
U/S
V
VI
VII
SF 1-5
SF 1-6
Stress Graded C24
Stress Graded TR26

 

Skeppningsmärken furu - Iggesunds sågverk

Kvalitet/klass Skeppningsmärke
U/S
V
VI
VII
SF 1-5
SF 1-6I
SF 5-6

 

Skeppningmärken furu - Linghems sågverk

Kvalitet/klass Skeppningsmärke
U/S
V
VI
SF 1-5
SF 1-6
SF 5-6