Skeppningsmärken furu - Bravikens Sågverk 

Kvalitet/klass Skeppningsmärke
U/S
V
VI
VII
SF 1-5
SF 1-6
SF 5-6

 

Skeppningsmärken gran - Bravikens Sågverk

Kvalitet/klass Skeppningsmärke
U/S
V
VI
VII
SF 1-5
SF 1-6
Stress Graded C24
Stress Graded TR26

 

Skeppningsmärken furu - Iggesunds Sågverk

Kvalitet/klass Skeppningsmärke
U/S
V
VI
VII
SF 1-5
SF 1-6I
SF 5-6

 

Skeppningmärken furu - Linghems Sågverk

Kvalitet/klass Skeppningsmärke
U/S
V
VI
SF 1-5
SF 1-6
SF 5-6

 

Skeppningsmärken  - Bygdsiljum Sågverk

Kvalitet Skeppningsmärken
Kvalitet O/S
Kvalitet V
Kvalitet VI
Kvalitet O/S-V
Kvalitet O/S-V-VI
Kvalitet V-VI
Övriga

 

Skeppningsmärken  - Kroksjöns Sågverk

Kvalitet Skeppningsmärken
Kvalitet O/S
Kvalitet V
Kvalitet VI
Kvalitet O/S-V
Kvalitet O/S-V-VI
Kvalitet V-VI
Övriga