Månljus över dimmig skog

Skörda

Vid skörd får du lön för en mångårig skötsel av skogen. Holmens erfarenhet och resurser garanterar ett väl utfört arbete som tar hänsyn till naturvärden och förbereder för nästa generation skog. På köpet får du ett högt virkesvärde.

Hur kan vi hjälpa dig?

Jag önskar råd om: