Skogsbränsle, grot, samlat framför några träd

Skogsbränsle

Att ta hand om skogsbränsle vid avverkningen ökar intäkterna. Samtidigt är det bra för miljön, då det ersätter fossila bränslen.

Skogsbränsle ger mervärde

Skogen är, till skillnad från olja och kol, förnybar och tillför inte nya mängder koldioxid till atmosfären. Därför har skogsbränsle blivit en alltmer intressant energikälla för värmeverk och industrier.

Skogsbränsle är ett samlingsbegrepp för olika råvaruslag från skogsbruket som kan användas för energiändamål. Det vanligaste skogsbränslesortimentet är grenar och toppar (GROT).  Skogsbränsle ger inte bara extra inkomster vid avverkningen. När riset är borta från hygget, kan markberedningen göras tidigare och planteringen blir enklare.

 

Så här fungerar det

Vid avverkningen samlas grenar och toppar i stora högar, risvältor. Dessa placeras så nära bilväg som möjligt, för att underlätta bortforsling. De flesta risvältor flisas på vintern då värmeverk och industrin har störst behov av bränsle.

Detta är en tjänst som Holmen kan tillhandahålla främst i södra Sverige, upp till och med Uppland.

Hur kan vi hjälpa dig?

Jag önskar råd om: