Grön ungskog

Röja

Att röja ungskog är lönsamt, både på kort och lång sikt. Rätt utfört ger röjning en framtida skog av hög kvalité med grova dimensioner.