Gallring ger inkomster och värdeökning

Gallring ger inkomster och värdeökning

Att gallra är en klok investering för framtiden. Kvalitén i skogsbeståndet höjs och andelen timmer ökar. Rätt utförd gallring ger dessutom intäkter.

Varför gallra?

Att gallra är en av de mest betydelsefulla aktiviteterna i skogsbruket. Den genomgallrade skogen öppnas upp och upplevelsen av skogen förändras. En uppfattning om hur skogen kommer att utvecklas växer fram.

Gallring av skog ger de kvarvarande träden mer utrymme samt bättre tillgång till vatten och näringsämnen. Det innebär att skogens tillväxt fokuseras på vitala och värdefulla träd, en åtgärd som ger stora volymer värdefullt virke vid skörd. 

 

Gallring är ett gyllene tillfälle att utveckla och förvalta skogens natur- och kulturvärden. Exempelvis kan man skapa miljöer som främjar biologisk mångfald.

Viktigt för en lyckad gallring är:

• ståndortsanpassning
• trädval
• gallringsstyrka
• låg skadenivå

När gallra?

Tidpunkten för första gallringen är viktig. Den bör göras när träden är 12–13 meter höga och trädkronorna börjar växa in i varandra. Utförs gallringen för sent ökar risken för snö- och vindskador, samtidigt som timmerutfallet vid skörd blir sämre.

Holmens gallringsskola

Se filmen "Holmens gallringsskola"

Varför Holmen?

Gallring är ett precisionsarbete och vi på Holmen ställer höga krav på avverkningslagens kompetens och utrustning. Genom att vi anpassar maskinval och arbetsmetod efter den aktuella skogens förutsättningar, ger vi er en optimal gallring och en framtida skog med högt virkesvärde.

Virkesaffären steg för steg

Sälja virke

Är du intresserad av att sälja virke till oss på Holmen, läs mer om hur det fungerar.

Så funkar det

Hur kan vi hjälpa dig?

Jag önskar råd om: