Vårt senaste steg för att öka dialogen och få veta mer om vad du tycker är att alltid följa upp de tjänster som gäller skogsvård och biobränsle i region syd. Självklart hoppas vi att så många som möjligt kommer att svara på de frågor som vi inom kort skickar ut efter att vi utfört någon av dessa tjänster. 

Vi genomför sedan tidigare sådana undersökningar efter ett flertal tjänster, exempelvis vid virkesaffärer. Samtidigt gäller vår nyfikenhet alla tjänster, till alla kunder, vid alla tillfällen. Därför vill vi uppmuntra dig att aldrig tveka att komma med feedback efter personlig rådgivning, hjälp med skogsbruksplan eller vad det än kan vara. Hör gärna av dig spontant så lovar vi att återkoppla och att efter hand ytterligare utveckla vårt system för uppföljningar.

Vi tror på evigt lärande. Tack vare dina synpunkter och önskemål kan vi förbättra oss dag för dag. Målet är att du ska få precis den service och det bemötande du önskar i alla kontakter med oss. 

Tyck till här