Uppdragen utförs inom vår verksamhet i ovan nämnda geografier, uppdragen utförs inom Holmens egen skog innehav och inom vår köpverksamhet.

  • Serviceinriktade skogsentreprenör i Västerbotten och Västernorrland med fokus på upparbetning av GROT och träddelar.
  • GROT-skotningsresurs i Västerbotten.

Holmen är en stabil uppdragsgivare som värdesätter långsiktiga relationer och engagerade skogsentreprenörer som vill utveckla verksamheten tillsammans med oss. Vi erbjuder ett välplanerat uppdrag med marknadsmässiga villkor.

Volymen på uppdraget kan variera. En mindre volym är också av intresse.

Din intresseanmälan önskas senast den 14 april.