Naturvårdsbränningar

I de naturvårdsbränningar som Holmen fått EU-medel för ska stående skog brännas för att återskapa brandpräglade skogar med döda träd, skadade träd och bränd mark. De arter som är anpassade till brand kommer att gynnas och ges utrymme att växa till starkare populationer.

Vi har beviljats medel för naturvårdsbränning i:

 • Rundaberg i Vindelns kommun
 • Berga i Robertsfors kommun
 • Norakammen i Norsjö kommun
 • Ysjön i Hudiksvalls kommun
 • Geasjön i Hudiksvalls kommun
 • Hällby i Sollefteå kommun
 • Stennäs i Bjurholms kommun
 • Låsjön i Örnsköldsviks kommun
 • Häggsjöbäcken i Örnsköldsviks kommun
 • Lövsjö i Örnsköldsviks kommun
 • Tallträsk i Skellefteå kommun
 • Bergvall i Umeå kommun
 • Mölingsdalen i Härjedalens kommun
 • Hokaberg i Härjedalens kommun
 • Grundsdal i Nyköpings kommun
 • Torpesta i Nyköpings kommun
 • Orrkojgölen i Norrköpings kommun
 • St Älgsjön i Norrköpings kommun
 • Tägnetorp i Norrköpings kommun
 • Storsjön i Ljusdals kommun
 • Siksjöholmen i Åsele kommun
 • Stocksjön i Norrköpings kommun

Skapa lövskogar

I de planerade lövskogarna ska död ved skapas, barrträd huggas bort och lövträd frihuggas så de kan utveckla stora kronor och bli solbelysta.

Vi har beviljats medel för att skapa lövskogar i:

 • Mesjöliden i Åsele kommun
 • Klippen i Åsele kommun
 • Gullholmen i Norrtälje

Skötsel av natur- och kulturmiljöer

I områden som är utpekade med naturvärden men som kräver skötsel har vi planer för att förstärka naturvärden. Det kan vara brandefterliknande åtgärder, frihuggning av lövträd, tillskapande av död ved mm.

Vi har beviljats medel för skötsel av natur- och kulturmiljöer i:

 • Klockens naturskog i Örnsköldsviks kommun
 • Ottelandet i Örnsköldsviks kommun
 • Fanbyn i Örnsköldsvik kommun
 • Pålmyran i Örnsköldsviks kommun
 • Getskallen i Örnsköldsviks kommun
 • Gubbängsplogen i Nyköpings kommun
 • Grundsdal i Nyköping kommun
 • Granträsk i Skellefteå kommun
 • Risåträsk i Skellefteå kommun
 • Klingnäs i Norsjö kommun
 • Andersliden i Robertsfors kommun
 • Försängen i Uppsala kommun
 • Lill-Trehörningen i Vindelns kommun