Naturvårdsbränningar

I de naturvårdsbränningar som Holmen fått EU-medel för ska stående skog brännas för att återskapa brandpräglade skogar med döda träd, skadade träd och bränd mark. De arter som är anpassade till brand kommer att gynnas och ges utrymme att växa till starkare populationer.

Vi har beviljats medel för naturvårdsbränning i:

 • Stennäs i Bjurholms kommun
 • Geasjön i Hudiksvalls kommun
 • Ysjön i Hudiksvalls kommun
 • Hokaberg i Härjedalens kommun
 • Mölingsdalen i Härjedalens kommun
 • Storsjön i Ljusdals kommun
 • Orrkojgölen i Norrköpings kommun
 • Stocksjön i Norrköpings kommun
 • St Älgsjön i Norrköpings kommun
 • Tägnetorp i Norrköpings kommun
 • Norakammen i Norsjö kommun
 • Grundsdal i Nyköpings kommun
 • Torpesta i Nyköpings kommun
 • Berga i Robertsfors kommun
 • Tallträsk i Skellefteå kommun
 • Hällby i Sollefteå kommun
 • Bergvall i Umeå kommun
 • Rundaberg i Vindelns kommun
 • Siksjöholmen i Åsele kommun
 • Häggsjöbäcken i Örnsköldsviks kommun
 • Kunnådalen i Örnsköldsviks kommun
 • Låsjön i Örnsköldsviks kommun
 • Lövsjö i Örnsköldsviks kommun
 • Tällvattnet i Örnsköldsvik kommun 

Skapa lövskogar

I de planerade lövskogarna ska död ved skapas, barrträd huggas bort och lövträd frihuggas så de kan utveckla stora kronor och bli solbelysta.

Vi har beviljats medel för att skapa lövskogar i:

 • Gullholmen i Norrtälje
 • Klippen i Åsele kommun
 • Mesjöliden i Åsele kommun

Skötsel av natur- och kulturmiljöer

I områden som är utpekade med naturvärden men som kräver skötsel har vi planer för att förstärka naturvärden. Det kan vara brandefterliknande åtgärder, frihuggning av lövträd, tillskapande av död ved mm.

Vi har beviljats medel för skötsel av natur- och kulturmiljöer i:

 • Svartsjöarna i Ljusdals kommun
 • Klingnäs i Norsjö kommun
 • Grundsdal i Nyköping kommun
 • Gubbängsplogen i Nyköpings kommun
 • Andersliden i Robertsfors kommun
 • Berga i Robertsfors kommun
 • Granträsk i Skellefteå kommun
 • Risåträsk i Skellefteå kommun
 • Försängen i Uppsala kommun
 • Lill-Trehörningen i Vindelns kommun
 • Bergsjön i Örnsköldsviks kommun
 • Fanbyn i Örnsköldsviks kommun
 • Getskallen i Örnsköldsviks kommun
 • Klockens naturskog i Örnsköldsviks kommun
 • Ottelandet i Örnsköldsviks kommun
 • Pålmyran i Örnsköldsviks kommun
 • Sörböle i Örnsköldsviks kommun (Privat markägare)

 

Bild som visar EU-flaggan