Skapa lövskogar

I de planerade lövskogarna ska död ved skapas, barrträd huggas bort och lövträd frihuggas så de kan utveckla stora kronor och bli solbelysta.

Vi har beviljats medel för att skapa lövskogar i:

 • Ottelandet i Örnsköldsviks kommun
 • Mesjöliden i Åsele kommun
 • Klippen i Åsele kommun
 • Gubbängsplogen i Nyköpings kommun
 • Granträsk i Skellefteå kommun
 • Klingnäs i Norsjö kommun

 

Naturvårdsbränningar

I de naturvårdsbränningar som Holmen fått EU-medel för ska stående skog brännas för att återskapa brandpräglade skogar med döda träd, skadade träd och bränd mark. De arter som är anpassade till brand kommer att gynnas och ges utrymme att växa till starkare populationer.

Vi har beviljats medel för naturvårdsbränning i:

 • Rundaberg i Vindelns kommun
 • Berga i Robertsfors kommun
 • Norakammen i Norsjö kommun
 • Ysjön i Hudiksvalls kommun
 • Geasjön i Hudiksvalls kommun
 • Hällby i Sollefteå kommun
 • Stennäs i Bjurholms kommun
 • Låsjön i Örnsköldsviks kommun
 • Häggsjöbäcken i Örnsköldsviks kommun
 • Lövsjö i Örnsköldsviks kommun
 • Tallträsk i Skellefteå kommun

 
Brandefterliknande åtgärder

I de områden som inte är lämpliga för naturvårdsbränning gör vi istället åtgärder för att efterlikna naturvårdsbränningar.

Vi har beviljats medel för brandefterliknande åtgärder i:

 • Klockens naturskog i Örnsköldsviks kommun