Hivision gör att virkesbilsförare kan lasta virke från virkesavlägget utan att behöva gå till kranhytt eller ens gå ur förarhytten. Tekniken bygger på kameror som sitter på kranen och i realtid skickar live-bilder till förarens VR-glasögon. I teorin skulle lastningen till och med kunnat ske från kontoret eller hemmet.
– Det är en ganska simpel teknik. Föraren tittar med hjälp av en kamera och kan med en joystick själv lasta inifrån sin hytt och hela tiden följa förloppet utanför, säger Jonas Auselius, logistikchef i Holmen Skogs norra region.

Både skogsbruket och transportnäringen ser flera fördelar med den nya tekniken. Kranarna blir till exempel betydligt lättare utan förarhytt. Det gör att mer virke får plats på bilen och är i längden en stor miljövinst.
– En kamera ersätter en hytt med en stol, så det är en billigare investering i längden. Det gör att vi får lägre vikt på kranen och kan lägga på mer virke. Föraren behöver inte heller vara ute vid själva lastningsmomentet, vilket minskar risken för en olycka.

Ungefär fyra lastbilar hos Holmen Skog har idag Hivision och Jonas Auselius hoppas att det ska bli fler. Första gången en förare testar tekniken kan det ge illamående och vara svårt med avståndsbedömningen.
– Men det är en träningssak. De flesta kommer in i det relativt fort och upplever det snabbt som verkligt, intygar Jonas Auselius.