Holmen Skog vill se en inkluderande och mer jämställd jaktmiljö, fri från sexistisk jargong, härskartekniker och machokultur. Den senaste ledaren i Jaktjournalen är ett nedslående exempel på hur angeläget det är att jobba för förändring. Och hur långt vi har kvar. Ledaren försöker på ett okunnigt och raljant sätt underminera forskning som syftar till att skapa en mer hållbar och jämställd viltförvaltning. Det här bidrar inte till förändring. Bättring Jaktjournalen! Låt oss istället jobba tillsammans för en positiv utveckling.

För att upprätthålla sunda viltstammar i balans med fodertillgången behöver vi öka jakten på våra marker. Vi vill att flera ska upptäcka den spänning och gemenskap som jakten erbjuder. En inkluderande och mer jämställd jaktmiljö skulle gynna alla.

Vi har sökt Jaktjournalen för att starta en dialog.

Holmen Skog vill förtydliga att vi vill se en skogsnäring fri från sexism, machokultur och härskartekniker i allmänhet. Holmen Skog har inte för avsikt att tillskriva ledarskribenten dessa omdömen.