Jämställdhet i skogsbranschen är ett regionalt projekt med syftet att stärka branschens attraktionskraft utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Länsstyrelsen är projektägare och projektet har samfinansierats av Region Västernorrland och länets skogliga aktörer, däribland Holmen. Totalt har projektet nått över tusen personer i hundra olika organisationer.

Projektet startade hösten 2020 och avslutas nu med en konferens för att summera lärdomar. En av slutsatserna i projektet är att branschen måste synliggöra rådande normer kring män och maskulinitet och arbeta med sin kultur och sitt ledarskap.

Matilda Hansson, regionchef Mitt och en av initiativtagarna till skogsbranschens #metoo-upprop #slutavverkat, är moderator på konferensen.

– Det är jättehäftigt att se den här sortens branschgemensam satsning. Ibland är det lätt att säga att vi inte är framme och det är vi inte, men det har skett en stor förflyttning. När vi startade #slutavverkat-uppropet 2017 var vi rädda för att aldrig mer få jobb om våra namn kom ut. Klivet därifrån till att leda den här konferensen är enormt. Idag har jag en arbetsgivare som är stolt över mitt deltagande och det är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Matilda Hansson.

Representanter från Holmen Skog har deltagit i arbetsgrupper inom flera områden, bland annat arbetsliv, kommunikation, rekrytering och utbildning. Mathias Westerlund, regionchef Nord, har ingått i projektets styrgrupp.

– Vi har jobbat med jämställdhet inom Holmen länge, men projektet har varit en injektion in i vårt arbete. Det största värdet för oss är att vi har haft en bra dialog och samverkan med andra företag i branschen. Projektet har initierats och verkat framför allt i Västernorrland. Nu behöver vi växla upp och jobba tillsammans över hela landet, säger Mathias Westerlund.

Skogssektorns jämställdhetsråd bildades under 2022 som en del i regeringsuppdraget ”Genomförande av åtgärder för en jämställd skogsnäring” och är ett forum för skogsbranschen att samarbeta nationellt.
– Där kommer vi givetvis vara med och bidra så mycket vi kan för att förflytta branschen framåt, säger Mathias Westerlund.