Långskägg påminner om julgransglitter till utseendet och kan bli upp till 10 meter lång. Den har sitt kärnområde i Västernorrland, men finns i ett bälte från Värmland upp till Västerbotten och södra Norrbotten.

Långskägg kräver en viss typ av skog för att trivas. Den vill ha skydd för vinden, men inte för tät skog. Bäst trivs den på höga höjder, i nordsluttningar eller i närheten av myrar. Den hittas ofta i granskogar eller blandskogar där det finns många andra lavarter, framför allt garnlav. Precis som julgransglitter snärjer den gärna in sig i träden och går av. Det gör att den är extra svår att hitta. Holmens naturvårdsspecialist Tomas Rask har vana ögon för att hitta laven.

– Det gäller att ha en känsla för miljön och vara observant. Ofta finns det mycket hänglavar i området och då är det så mycket annat att titta på. Jag får leta specifikt efter långskägg. Oftast hittar jag den i närheten av gläntor eller luckor i skogen, berättar Tomas Rask.

Svårt att spridas

Jämfört med andra lavar sprids inte långskägg via sporer, utan genom att små bitar av laven ramlar av. Det gör att den har svårt att sprida sig. Långskägg är en hotad art som finns med på rödlistan. Det är förbjudet att plocka den och flytta den till andra platser.

Det senaste året har Tomas upptäckt långskägg på tolv nya platser, så kallade lokaler, inom Holmens frivilliga avsättningar i Västernorrland.

– Det här är ett gott tecken på att Holmens avsättningar håller en hög kvalitet, säger Tomas Rask.