Alla är välkomna till Holmens Kunskapsskogar som är utrustade med skyltar, vindskydd och spänger. Flera av skogarna är dessutom tillgängliga för en digital rundtur via dator eller mobil. Nu även Berga.

Berga Kunskapsskog är belägen väster om Robertsfors i Västerbotten, den består av 1100 hektar mosaiklandskap med våtmarker, tjärnar, hällmarker och tallskogar. Dessa marker har brunnit återkommande under lång, lång tid vilket har skapat en helt unik miljö.

Holmen arbetar kontinuerligt med naturvårdsbränning i Berga för att behålla och skapa nya livsmiljöer åt arter som är beroende av bränd mark och ved. En av dem är raggbocken, en hotad så kallad ÅGP-art, som ingår i ett åtgärdsprogram för att inte utrotas. I Kunskapsskogen bedriver vi också skogsbruk. Mogen skog skördas och omvandlas till förnybara produkter. Ny skog planteras och blir till växande träd som binder mer koldioxid än äldre.

Är du nyfiken på Berga? Testa vår digitala tur där du kan surfa runt bland raggbockar och brandskadade tallar för att lära dig mer om eldens betydelse för den biologiska mångfalden i skogen.

Besök Berga Kunskapsskog digitalt