Robertsfors kommun i Västerbotten är betydelsefull för Holmen. Förutom det stora skogsinnehavet och virkesinköp från privata skogsägare är regionen viktig när Holmen söker nya medarbetare – inte minst till Bygdsiljums Sågverk. Häromdagen invigdes tre specialritade väderskydd i skogarna här.

– Vi välkomnar gärna människor till våra skogar för att uppleva naturen och lära sig mer om skogsbruk. Jag är glad att vi kunde upplåta mark till två av dessa unika vindskydd som har skapats med inspiration från platserna där de står, säger Michael Burström, chef över Holmens skogsinnehav i Västerbotten.

Det tredje vindskyddet står på angränsande mark som ägs av Robertsfors kommun. Projektet är ett samarbete mellan Robertsfors kommun, ARKNAT och Arkitekthögskolan i Umeå. ARKNAT har genom åren uppmärksammats internationellt för sitt koncept där studenter, näringsliv, kommuner och allmänhet samarbetar kring nyskapande väderskydd för människor ute i naturen. Holmen har upplåtit mark och sponsrat med virke.

– För oss var det självklart att stötta det här projektet. Vi vill uppmuntra att bygga i trä och att ge arkitektstudenter möjlighet att göra det i Holmens skog här i Robertsfors känns meningsfullt, säger Olov Martinson, platschef vid Bygdsiljums Sågverk.