Holmens skogsinnehav i Västerbotten finns bland annat inom de områden som berörts av stormen. I nuläget går det inte att säga något om hur, och i så fall i vilken omfattning, Holmens skogar har drabbats. Inventering kommer att göras de närmaste dygnen, bland annat med hjälp av helikopter och drönare. 

På flera håll har även skogsbilvägar översvämmats och skadats. Inventering av skogsbilvägar pågår i de drabbade områdena, främst i trakterna kring Hudiksvall.

Tänk på att vara försiktig när du rör dig i skogen just nu.

Behöver du hjälp med stormfälld skog?  

Att se sin skog drabbas av stormskador väcker starka känslor. Då gäller det att ta det lugnt och inte fatta förhastade beslut. Vanligen är det inte alls så bråttom som en först tror. 

Kontakta din lokala virkesköpare på Holmen Skog som hjälper dig att bedöma vilka områden som drabbats och skadornas omfattning. Därefter får du råd om hur virket bäst ska tas om hand och vilka åtgärder som du kan få hjälp med. 

Kontaktuppgifter till Holmens virkesköpare