I södra Norrland har det sedan år 2000 bildats ett flertal stora vägsamfälligheter (samfällighetsföreningar) efter initiativ av Skogsstyrelsen. Vissa föreningar förvaltar nu effektivt upp till 25 mil väg.

Bakgrunden är olika problem med förvaltningen av väghållningen på landsbygden, berättar Nils Anders Olsson. Bland annat har små vägföreningar svårt att hitta personer som vill eller har möjlighet att sitta i styrelserna.

– De flesta fastighetsägare vill att vägen ska skötas, att kostnaden ska fördelas rättvist och att de kan göra sin röst hörd, men få har tid, möjlighet och kunskap att delta i skötseln av vägen. Därför är det en god idé att skapa en större samfällighetsförening som förvaltar många mil väg inom ett område, säger Nils Anders Olsson.

Han sitter själv i styrelsen för flera stora samfällighetsföreningar för Holmen Skog och råder väghållare att tala med andra väghållare inom området.
– Det är mycket vunnet på att göra en ny förrättning av hela vägsystemet inom området. Kostnaden för förrättningen blir då lägre för varje delägare. Samtidigt gör fler delägare att det blir enklare att få ihop en bra styrelse med kunskap i vägförvaltning.

Andra fördelar är att vägunderhållet kan göras mer rationellt. Ibland har samfällighetsföreningen öppnat en bergtäkt för att få tillgång till bergkross till bra pris och korta transporter.

En vägförening sköts som vilken förening som helst. Styrelsen väljs på en årsstämma. Därefter ger styrelsen förslag på skötsel av vägen samt budget, som stämman sedan fattar beslut om i demokratisk ordning.

Text: Nils Sundström