Vi i svensk skogsnäring tar starkt avstånd från sådan marknadsföring och accepterar inte en sådan kvinnosyn. Vår bransch har idag övervägande manlig representation men vi arbetar för en modern och inkluderande bransch där vi kan dra nytta av en mångfald av bakgrund och erfarenheter där alla ska känna sig välkomna. Att framhäva kvinnor på det sätt som gjorts är oacceptabelt.

Vi reagerar tydligt och markerar för de leverantörer som inte förstår att beteenden och uttryck av detta slag varken passar i vår bransch eller ens i vårt århundrade.

 

Sören Petersson
Affärsområdeschef Holmen Skog

Jonas Mårtensson
Affärsområdeschef SCA Skog

Olof Hansson
Affärsområdeschef Södra skog

Pär Lärkeryd
Verkställande direktör Norra Skogsägarna