Samarbetet är unikt i sitt slag då alla de stora skogsföretagen i Sverige står bakom projektet och på så sätt bidrar i teknikutvecklingen för ett hållbart skogsbruk.

Det första steget i projektet består av en förstudie där vi tillsammans skapar en gemensam målbild. Förstudien kommer att bestämma grunden för hur en konceptmaskin kan se ut och när en eventuell serieproduktion kan ske.

Deltagare i projektet är: SCA, Holmen, Sveaskog, Norra Skogsägarna, Södra, Mellanskog, Norrskog, Bergvik Skog, Stora Enso, BillerudKorsnäs och Komatsu Forest.