Samverkansprojektet Stoppa borrarna startade i slutet av 2018, då den extremt torra sommaren orsakat en kraftig ökning av granbarkborre i södra Sverige. Under 2019 fortsatte angreppen att öka och spred sig även norrut till de mellersta delarna av landet.

– Det här är en gemensam utmaning för hela branschen och mycket har redan gjorts. Men ska vi lyckas begränsa spridningen och rädda skogliga värden måste vi samarbeta ännu bredare, därför är det positivt att projektet förlängs och utökas, säger Daniel Stridsman, köpchef på Holmen Skog i Götaland och styrgruppsmedlem i samverkansprojektet.

Representanter från ett 20-tal myndigheter, företag och organisationer i södra och mellersta Sverige samverkar nu för att sprida kunskap, utbilda skogsägare, effektivisera logistiken inom skogsbruket och bekämpa skadeinsekten som under förra året förstörde nästan 7 miljoner kubikmeter skog. Projektet Stoppa borrarna kommer att pågå fram till och med 2022.

Läs mer om granbarkborreprojektet Stoppa borrarna