Förutom statliga och kommunala vägar finns det i Sverige cirka 47 000 mil enskilda vägar. Ungefär hälften av de enskilda vägarna är skogsbilvägar, vars längd motsvarar drygt fem varv runt jorden.

Som stor skogsägare förvaltar Holmen många skogsbilvägar. Förutom att fungera som skogsbrukets blodomlopp hålls vägarna generellt sett öppna för att gynna ett rörligt friluftsliv, jakt och fiske.

– Vi vill att folk ska vara i skogen, men vid tjällossning kan det hända att vägar stängs av så att de inte körs sönder. I södra Sverige bommar vi när vi får mycket nedskräpning, säger Maria Hedqvist, fastighetschef på Holmen Skog.

När kan väghållaren sätta en bom på sin väg?

– Är vägen din har du din fulla rätt att bomma den för fordonstrafik när du vill. Den som äger vägen har rätt att styra över den. Grundregeln är att du inte får ”rubba någons besittning”, det vill säga om någon har rätt att använda vägen, säger Maria Hedqvist.

Det finns en mängd olika avtal, servitut och överenskommelser som kan reglera vem som får nyttja en enskild väg, exempelvis fritidsboende eller andra skogsägare. Den som har en enskild väg kan också få statsbidrag om vägen är cirka en kilometer och tillgodoser behov för näringsliv eller fast boende. Bidrag ges även om vägen behövs för genomfart till större väg eller om ett rörligt friluftsliv nyttjar vägen, till exempel vid ett naturreservat.

– Den som äger en väg och håller den öppen för andra måste hålla den i tillfredsställande skick. Om du sätter upp en skylt att hinder och fara kan förekomma och att all körning sker på egen risk – då är du ganska fri som väghållare. Annars kan du bli skadeståndsskyldig om någon till exempel kör sönder oljetråget på din väg, säger Maria Hedqvist och tillägger:

– Vem som bär ansvaret om ett fordon skadas är en bedömningsfråga, körde bilföraren våldsamt eller var vägen i dåligt skick?

Hon rekommenderar även att sätta upp varningsskyltar vid skogsåtgärder, som vid skörd.

– Det finns inga krav på att sätta upp skyltar, men det förtydligar för den som använder vägen att den kör där på eget ansvar. Samma sak om du kör in på en enskild väg med vägbom när bommen är öppen. Det är alltid en chanstagning att inte bli inbommad då, säger Maria Hedqvist.

Vad kan väghållaren göra om det skräpas ned längs vägen?

– Tyvärr slänger folk ibland hela bohag längs skogsvägar. Vi brukar ringa kommunen och hänvisa till lagen om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Om nedskräpning sker på en plats dit allmänheten har tillträde har kommunen en skyldighet att städa. En annan åtgärd är att bomma vägen, säger Maria Hedqvist.