Genom att bränna skog under kontrollerade former genomför Holmen en viktig naturvårdsåtgärd som gynnar flera sällsynta växter och djur. Svedjenävan och brandnävan är två arter som är helt beroende av skogsbränder för att kunna leva. Deras frön börjar gro först när de hettats upp över 40-50 grader. Fröna kan ligga i marken i hundratals år innan de aktiveras av en brand och börjar gro. Andra exempel på brandberoende växter och djur är kolflarnlav, sotsvart praktbagge och olika arter av tallkapuschongbaggar.

Skogsbranden har många ekologiska funktioner och är ett viktigt inslag i naturens gång. Under årtusenden har skogen brunnit med ojämna mellanrum, ofta till följd av åska. Idag släcks dessa bränder mycket effektivare än tidigare. Följden blir att få brända skogliga miljöer skapas naturligt. Därför hjälper vi naturen lite på traven.

Med is och eld

Dagens bränning sker på ön Björkön utanför Bureå. Där skördade Holmen vintern 2016 på uppdrag av Bureå samfällighetsförening 9,5 hektar tallskog. Ön, som ligger nästan 400 meter ut i havet, har ingen landförbindelse. Inför skörden anlades därför en isväg så att de tunga skogsmaskinerna skulle kunna köra ut till ön och virket transporteras in till fastlandet. Att frakta ut de tunga skogsmaskinerna med pråm hade varit teoretiskt möjligt, men det skulle blivit för dyrt.

Inför återbeskogningen är utmaningen densamma. Det skulle bli dyrt att frakta ut en markberedare så redan inför skörden beslutades att Björkön ska både hygges- och naturvårdsbrännas och att återbeskogningen ska ske genom manuell sådd. Och idag är det dags.

- Björkön passar väldigt bra att bränna eftersom den är naturligt avgränsad av vatten. Ön är på totalt 14 hektar och vi kommer bränna hela ön, även den skog som inte skördats. På så vis skapar vi både bra förutsättningar för återväxt på hygget och får samtidigt en väldig nytta för naturvården i och med att vi bränner stående skog, säger Lars-Erik Lindmark, Holmen Skogs virkesköpare i Skellefteå.

Ytterligare en naturvårdsbränning var planerad att utföras idag, denna i skogen Skån på Holmens egen mark utanför Delsbo. Men sent igår kväll ställdes bränningen in i samråd med räddningstjänsten på grund av att det råder extrem brandrisk i området.