En förutsättning för att få ersättning för skadan är förstås en bra försäkring –
något som många skogsägare i Sverige saknar.
– En försäkring kostar pengar och historiskt har det för många inte varit nödvändigt att ha en sådan. Även om vi haft några kraftiga stormar och omfattande bränder de senaste decennierna så är det fortfarande en väldigt liten andel som drabbas. Skador orsakade av granbarkborren har ökat, men de är inte lika förödande som en brand eller storm kan vara, säger Simon Hård, skatterådgivare på fastighetsmäklaren Areal.

Till de skogsägare som ändå har en försäkring är hans råd att se över villkoren. Hos en del bolag ingår inte insektsangrepp i basförsäkringen, utan kräver ett tillägg. Men de ekonomiska effekterna av att behöva avverka i förtid kan även begränsas skattemässigt. Till exempel genom en bra betalningsplan.
– Genom att skriva avtal med virkesköparen om att fördela betalningen för virket över minst två år sprider man intäkterna och undviker extra hög skatt ett enskilt år, säger Simon Hård.

Ett annat användbart verktyg för att jämna ut inkomster över flera år är skogskonto. På ett skogskonto får man normalt sätta in maximalt 60 procent av intäkter från upplåtelse av avverkningsrätt och 40 procent av intäkter från leveransvirke. Pengarna ska sitta på kontot minst fyra månader och högst 10 år.
– Men om en skogsägare drabbas av skador som motsvarar minst två års tillväxt höjs procentsatserna till 80 respektive 50 procent, säger Simon Hård.
Och om en tredjedel eller mer av skogsinnehavet måste avverkas i förtid finns ett särskilt skogskadekonto med en löptid på upp till 20 år. Även där gäller de högre procentsatserna. I de fall som nämns ovan är försäkringsersättningar insättningsgrundande.

Det tredje användbara verktyget kallas ersättningsfond och ger möjlighet att reservera oskattade pengar för att kunna köpa ersättningsmark efter stora skador.
– Där gäller normalt att den nya marken måste köpas inom tre år, men i vissa fall är tidsgränsen sex år, säger Simon Hård.

Lästips!

Den som vill läsa mer i ämnet kan kostnadsfritt beställa Areals lilla gröna 2020 – en bok om beskattning av jord- och skogsbruk.

Beställ Areals lilla gröna 2020